Töihin Ifiin

Yksi tärkeistä Ifin tarjoamista mahdollisuuksista on pohjoismainen työympäristö. Työntekijät tulevat monesta eri maasta, heillä on erilaiset taustat sekä kokemukset eri asioista, mikä luo hyvät edellytykset luovalle ajatustenvaihdolle.

Me Ifissä olemme sitä mieltä, että on tärkeää, että kaikki työntekijät tuntevat olevansa osallisia toiminnassa ja että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Tämän saavuttamiseksi vaaditaan sitoutumista ja jatkuvaa arviointia. Siksi teemme vuosittain kaksi henkilöstökyselyä, joiden tarkoituksena on jatkuvasti saada lisää tietoa siitä, miten If voi kehittyä entisestään työpaikkana.

Olemme myös vakuuttuneita siitä, että henkilöstökyselyt edistävät johtajuutta ja tavoitejohtamista, lisäävät työntekijöiden vaikutusvaltaa ja parantavat taitojen kehittämistä, mikä puolestaan vaikuttaa Ifin tulokseen positiivisesti.

Henkilöstökyselymme lähetetään kaikille työntekijöille ja esimiehille kaikissa maissa kaksi kertaa vuodessa. Tämän jälkeen työntekijät ja esimiehet hyödyntävät tuloksia ryhmissään löytääkseen vahvuutensa ja luodakseen konkreettisia toimintasuunnitelmia omilla kehitysalueillaan.

Olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että viimeisin henkilöstökyselymme osoitti työntekijöittemme viihtyvän Ifissä hyvin. Tulokset osoittivat myös, että esimiehemme ovat työntekijöidensä saatavilla ja että heidän johtajuutensa kehittyy työntekijöiden mielestä positiiviseen suuntaan. ​​