Vesa Lieho
Riskienhallinta-asiantuntija
Aloittanut Ifissä 5/2007

DI Vesa Lieho kehittää Ifin suurasiakkaiden henkilöstöriskien hallintaa, eli auttaa hallitsemaan turvallisuus- ja henkilöstöriskejä muun muassa riskikartoitusten ja valmennusten avulla.

Erityisesti konsernin koko, kansainvälisyys ja näiden myötä avautuvat kehittymismahdollisuudet houkuttelivat Vesan Ifiin.

- Pohjoismaiden suurimmalla on siihen parhaat resurssit. Työntekijöitä myös kannustetaan kehittymään jatkuvasti.
Vesa on mukana Excellence-ohjelmassa, joka tähtää innovatiivisen ajattelun ja johtamisen lisäämiseen Ifissä.

- Uskon, että vakuutusala voi olla innovaatiomoottori – asenteella, avoimin silmin ja oikeilla työkaluilla voimme saada aikaan paljon.

Vesan mielestä innostavinta Ifissä on riuska tekemisen meininki.

- Rauhallisen pinnan alla If on nuori ja dynaaminen: olemassa olevaa kyseenalaistava, menestyksen nälkäinen mutta silti avoin, ystävällinen ja toisten asiantuntijuutta arvostava. Tätä yhdistelmää ei hevin löydä, yli viisi vuotta Ifissä työskennellyt Lieho summaa.