Lehdistötiedote, 19.6.2012 8:10:00

Suomalaiset kannattavat ruorijuopumusrajan laskemista

Suomalaisista kuusi kymmenestä on sitä mieltä, että promillerajaa vesillä pitäisi laskea. Naiset kannattavat promillerajan laskua vesiliikenteessä hieman useammin kuin miehet. Promillerajan madaltamista kannatetaan kaikissa ikäluokissa ja eri puolilla maata. Promilleraja laskee ammattimaisessa vesiliikenteessä 21. kesäkuuta alkaen, mutta muussa vesiliikenteessä yhden promillen raja säilyy ennallaan.
Naisista kaksi kolmesta (66 prosenttia) kannattaa promillerajan madaltamista vesiliikenteessä. Miehistä promillerajan laskemiseen uskoo hieman harvempi (57 prosenttia). Promillerajan madaltamista kannatetaan kaikissa ikäryhmissä ja kaikkialla Suomessa. Tiedot selviävät If Vahinkovakuutusyhtiön YouGov Finlandilla teettämästä kyselytutkimuksesta.

Tällä hetkellä vesiliikenteessä promilleraja on yksi, mutta 21. kesäkuuta alkaen ammattimaisen vesiliikenteen raja laskee puoleen promilleen. Uusi promilleraja koskee esimeriksi ammattimaista henkilö- ja rahtiliikennettä sekä hinaajia ja liikennöitäviä ravintolalaivoja. Muutos ei siis koske vapaa-ajan veneilijöitä, joilla aiempi yhden promillen raja säilyy ennallaan. Ruorijuopumussäännösten ulkopuolelle jäävät kokonaan soutuveneet ja pienet jollat.

- Esimerkiksi juhannuksena on syytä muistaa, että yksi promille tarkoittaa jo aika vahvaa juopumusta. Jo paljon alempikin määrä alkoholia veressä heikentää huomattavasti kykyä huomioida muuta liikennettä ja ohjata venettä turvallisesti. Jos et lähtisi maistissa auton rattiin, miksi ottaisit riskin vesilläkään, korvauspäällikkö Mikko Vaitomaa Ifistä muistuttaa.
Alkoholi on hukkumiskuolemien merkittävin riskitekijä. Vuonna 2010 yli puolet hukkuneista oli humalassa*. Humalassa on suurempi mahdollisuus ohjata venettä huolimattomasti, pudota veteen tai lähteä uimaan. Päihtyneen kyky uida tai selviytyä vedessä voi olla merkittävästi heikentynyt.

*Lähde: Tilastokeskus. Tapaturmissa kuolleet ulkoisen syyn mukaan ja päihtyneiden osuus kuolleista 2010. www.tilastokeskus.fi/til/ksyyt/2010/ksyyt_2010_2011-12-16_tau_004_fi.html.

[image]

Lisätiedot ja yhteydet:

Mari Hätinen, tiedottaja, If, p. 050 424 0067, mari.hatinen@if.fi
if.fi (http://www.if.fi/web/fi/henkiloasiakkaat/Vakuutuksemme/Venevakuutus/Pages/Esittely.aspx)