Strategia

Ifillä on vahva asema pohjoismaisilla markkinoilla.

If hyötyy pohjoismaisesta yhteistyöstä. Voimme käyttää yhtenäisiä työprosesseja kaikissa Pohjoismaissa ja varmistaa näin tehokkaan toiminnan.

Ifin strategiana on vahvistaa markkina-asemaansa etenkin luonnollisen kasvun ja harkittujen rekrytointien avulla Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Sijoitusstrategia

Ifin sijoitusstrategiana on sopeuttaa sijoitusten valuuttajakauma ja duraatio vastaamaan vakuutustoiminnan velkoja. Muut varat sijoitetaan tavoitteena kokonaistuoton lisääminen.

Strategiset painopistealueet

  • Lisäarvo asiakkaalle
  • Keskitetty vakuutusosaaminen
  • Pohjoismainen liiketoimintamalli
  • Tasapainotetun riskin sijoitusstrategia

Yhteiskuntavastuu

Pohjoismaiden johtavana vakuutusyhtiönä olemme tärkeä turvallisuuden luoja yhteiskunnassa. Me autamme asiakkaitamme vahingon sattuessa, jonka lisäksi kannustamme asiakkaitamme vahinkojen ennaltaehkäisyyn.

Tavoitteenamme on turvallisemman yhteiskunnan ja ympäristön kestävän kehityksen tukeminen.

”Todellinen voima muodostuu yhdistämällä oikea asenne aloitteellisuuteen ja huippuosaamiseen. Me Ifissä tarjoamme asiakkaillemme tukea vaikeissa tilanteissa sekä lisäämme arjen turvallisuutta. ”


Torbjörn Magnusson, Ifin toimitusjohtaja

​ ​