Omistus ja hallitus

If-konsernin emoyhtiö If Skadeförsäkring Holding AB on NASDAQ OMX Helsingissä noteerattavan Sampo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö.
Emoyhtiö If Skadeförsäkring Holding AB omistaa ruotsalaisen If Skadeförsäkring AB:n ja suomalaisen If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen, joihin konsernin operatiivinen toiminta on keskitetty.


If Skadeförsäkring Holding AB


Hallituksen puheenjohtaja:

Kari Stadigh, s. 1955
Sammon konsernijohtaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2002

Hallituksen jäsenet:

Torbjörn Magnusson, s. 1963
Ifin toimitusjohtaja ja konsernijohtaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2008

Peter Johansson, s. 1957
Sampo-konsernin talousjohtaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2002

Patrick Lapveteläinen, s. 1966
Sampo-konsernin sijoitusjohtaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2002 ​​