Ifin ympäristötyö

Ifin ympäristötyön tavoitteena on vähentää toimintamme aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Toimenpiteet ovat tärkeitä, koska sen lisäksi että ne parantavat ympäristöä ja työtapoja, ne myös alentavat toiminta- ja vahinkokustannuksia.

If kantaa vastuuta

Vakuutusyhtiöt kuormittavat ympäristöä omalla toiminnallaan suhteellisen vähän. Mielestämme kaikkien yritysten tulee kuitenkin, toimialasta riippumatta, kantaa vastuunsa ympäristöstä.

Vakuutusyhtiö voi hyödyntää asiantuntemustaan oman toimialansa ympäristöasioiden edistämisessä. If pyrkii esimerkiksi ylläpitämään keskustelua turvallisemmasta yhteiskunnasta ympäristönsuojelun näkökulmasta, jonka lisäksi autamme asiakkaitamme ennaltaehkäisemään ympäristövahinkoja.

Edellytämme myös, että tavaran- ja palveluntoimittajamme hoitavat omat ympäristöasiansa ensiluokkaisesti, aina autokorjaamoista rakennusyrityksiin ja matkanjärjestäjiin.​

Vahingontorjunta, tutustu tästä

Vaatimukset toimittajille, tutustu tästä

Ympäristötavoitteet ja -politiikka, tutustu tästä

Ilmastovaikutukset, tutustu tästä