Säännöt - If Turvallisuusrahasto

Kohteet

Tukea voi hakea turvallisuutta edistäviin projekteihin tai hankintoihin, joille ei ole järjestetty muuta rahoitusta tai joiden rahoituksessa voidaan käyttää osana Ifin myöntämää lahjoitusta. If myöntää yhden lahjoituksen yhdelle kohteelle.


Lahjoitusten suuruus ja luovuttaminen

Turvallisuusrahasto jakaa tukea, joka jakautuu aina useiden hakijoiden kesken. Tukipäätökset tekee Ifin edustajista koostuva If Turvallisuusrahaston raati.


Lahjoitus voidaan käyttää vain siihen kohteeseen, johon se on myönnetty. Esimerkiksi heijastimet ja heijastinliivit If toimittaa tuen saajille suoraan.

Lahjoituksen luovutustavasta sovitaan tapauskohtaisesti. Jos kyse on laajemmasta hankkeesta, lahjoituksen saaja sitoutuu raportoimaan Ifille projektin etenemisestä aina toteutumiseen saakka. Jos projekti tai hankinta ei toteudu, on lahjoituksen saaja velvollinen palauttamaan lahjoituksen kokonaisuudessaan. Tuki tulee hyödyntää kolmen kuukauden sisällä myöntämispäivästä.

Hakeminen

Hakemukset perusteluineen tehdään internetissä osoitteessa www.if.fi olevalla lomakkeella. Hakemuksessa nimetään yhteyshenkilöksi projektista tai hankinnasta vastaava henkilö.

Rahasto ei käsittele hakemuksia, joista puuttuu perustelut tai selitys, mihin tarkoitukseen tukea haetaan. Kyseisten hakemusten osalta rahasto ei myöskään anna hakijalle palautetta.


Lahjoitusten myöntäminen

Hakemukset käsitellään keskitetysti seuraavan kuukauden aikana. Turvallisuusrahasto pitää kesätaukoa heinäkuussa, joten kaikki kesä- ja heinäkuun hakemukset käsitellään elokuussa pidettävässä kokouksessa.

Lahjoitusten saajille ilmoitetaan asiasta puhelimitse tai sähköpostitse.

Ifillä on oikeus kertoa lahjoitusten saajista Internet-sivuillaan ja haluamallaan tavalla muussa viestinnässään. Toivomme, että myös lahjoituksen saaja kertoo mielellään If Turvallisuusrahastosta ja jakaa eteenpäin tietoa lahjoituksen saamisen mahdollisuudesta. Mikä sen mukavampaa, kuin saada entistä laajempi joukko hakemaan tukea ja ilahtumaan lahjoituksista.