Aloitteet ja osallistuminen

Uskomme, että yhdessä olemme vahvempia. Asiantuntemuksemme ansiosta voimme toimia kestävämmän ympäristön hyväksi – se ei kuitenkaan onnistu yksin.

Siksi otamme osaa yleiseen ilmastokeskusteluun ja osallistumme erilaisiin ympäristöhankkeisiin kuten:

If on WWF Suomen pääyhteistyökumppani

WWF Suomi ja If käynnistivät vuonna 2011 yhteistyön, jonka keskeisenä tavoitteena on kannustaa vakuutusasiakkaita paperittomaan asiointiin. Ifin Turun- ja Espoon-toimitalojen ympäristöohjelmille on myönnetty Green Office -sertifikaatti​. If lukeutuu WWF Suomen pääyhteistyökumppaneihin.

Vakuutusalan ympäristötyö

Vakuutusyhdistykset Pohjoismaissa ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2007 lähtien luodakseen yhteisen toimintamallin pohjoismaisen vakuutusalan ilmastotyölle.

Vakuutusala osallistuu yhdessä muun elinkeinoelämän kanssa foorumeihin kuten valtiollisiin selvityshankkeisiin, joiden tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja auttaa yhteiskuntaa ehkäisemään ilmastonmuutoksen aiheuttamia vahinkoja.