Uutisartikkeli, 12 heinäkuuta 2006

Täyskaskovakuutus korvaa raekuurojen aiheuttamat vahingot ajoneuvoille

Alkuviikon rajut raekuurot ovat aiheuttaneet vahinkoja etenkin autoille. Raekuuron aiheuttamat vahingot ajoneuvon maalipinnalle ja puun kaatuminen ajoneuvon päälle ovat korvattavia täyskaskovakuutuksen törmäysturvasta, jolloin vakuutuksesta maksettava korvaus vähentää bonusta.

- Myös Ifin uusi Lasiturva korvaa muun muassa rakeiden aiheuttaman auton tuulilasin, sivuikkunan tai takaikkunalasin rikkoutumisen. Korvauksesta ei vähennetä omavastuuta, jos lasi korjataan. Jos lasi vaihdetaan, korvauksesta vähennetään omavastuu. Korvauksen maksaminen Lasiturvasta ei aiheuta bonuksen alenemista, kertoo korvauslakimies Sami Salonen If Vahinkovakuutusyhtiöstä.

Vedestä aiheutuneet vahingot
Vapaaehtoisesta autovakuutuksesta korvataan autolle vedestä aiheutuneita vahinkoja rajoitetusti. Vedestä johtuva vahinko korvataan Ifin täyskaskovakuutuksesta, jos ajoneuvon ollessa paikallaan vesi nousee autotallissa, kadulla tai satamassa äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti.

- Näissäkin tilanteissa otetaan huomioon mahdollisuudet vahingon estämiseksi esimerkiksi siirtää ajoneuvo hinaamalla turvaan, sanoo Salonen.

Veden aiheuttama vahinko, joka on syntynyt ajettaessa veden peittämällä tiellä tai alueella, ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava.

- Vahinko aiheutuu yleensä ajoradalla syvään veteen ajettaessa, kun moottorin ilmanotto imaisee vettä moottoriin. Myös sähköjärjestelmä voi vioittua ja pysäyttää matkanteon. Erityisen varovainen kannattaa olla rautatie- ja muiden siltojen alituskohdissa, Sami Salonen toteaa.

- Liikenteessä tilanteet ja olosuhteet vaihtelevat ja vettä voi olla ajotiellä yllättävän paljon. Sadekelillä ajaminen on normaalia eikä sitä vakuutusehdoissakaan kielletä. Haluamme kuitenkin muistuttaa asiakkaan vastuusta riskiä ottaessaan, jotta ikäviltä vahinkokokemuksilta vältytään, Salonen lisää.
 
- Moottorivian korjaaminen voi maksaa autosta ja viasta riippuen jopa 3000-5000 euroa. Kun vettä havaitaan runsaasti tie- tai katuosuudella, kannattaa pysähtyä ajoissa ja etsiä toinen reitti. Edellä ajaneen onnistuminen ei takaa sitä, että oma auto selviää kastumisesta.  Veden määrä ja tulvavesien aiheuttamat tien pinnan muutokset voivat olla hyvin yllättäviä, Salonen sanoo.

Myöskään avoimeksi jääneestä ikkunasta tai ovesta ajoneuvoon päässeestä sadevedestä aiheutunut kastuminen ei ole korvattava vahinko.
 
If korvaa autopalveluvakuutuksestaan hinauksen, kun ajoneuvon matka on keskeytynyt esimerkiksi kosteuden tai kastumisen aiheuttamaan tekniseen vikaan. Hinaus korvataan, vaikka ajoneuvolle aiheutunutta vahinkoa ei kuulu korvata perusvakuutuksesta.
 

Lisätiedot:
Korvauslakimies Sami Salonen, If, puh. 010 515 8560,
050 425 8560, sami.salonen@if.fi
Tiedottaja Carola Bäckström, If, puh. 010 514 2363,
050 371 1748, carola.backstrom@if.fi


Lue lisää Lasiturvasta