Uutisartikkeli, 15 marraskuuta 2010
Lähes 300 paloasemaa ympäri Suomen toivottaa perheet tervetulleiksi lauantaina 27.11. Päivä Paloasemalla -turvallisuustapahtumaan. Käytännönläheisten toimintarastien, asiantuntijoiden neuvojen ja iloisen yhdessä tekemisen avulla perheitä autetaan havaitsemaan ja ehkäisemään vaaran paikat kodeissaan. Kampanjaan osallistuvat paloasemat ja kellonajat ovat nähtävissä www.paivapaloasemalla.fi-sivustolla.

Valtakunnallinen Päivä Paloasemalla -tapahtuma opettaa perheille kädestä pitäen tärkeitä kansalaistaitoja, kuten palon alkusammutusta, pelastautumista, huonekohtaisten paloriskien löytämistä ja niiden poistamista.

– Tekemistä riittää kaikenikäisille. Rasteilla voi tarkistaa palovaroittimien oikean määrän ja sijoittelun kotonaan sekä nähdä kuinka tulipalosta pelastautuvan maailma on sysimusta. Siksi tuttu kotikin voi muuttua hädän hetkellä vieraaksi paikaksi pelastautumisreittiä etsiessä savun seassa, SPEKin turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino kertoo.

Nuoret ikäryhmät muita välinpitämättömämpiä

Perheet ottavat huomattaviakin paloturvallisuusriskejä kodeissaan SPEKin ja If Vahinkovakuutusyhtiön teettämän kuluttajatutkimuksen mukaan. Paloturvallisuutta edistäviä toimenpiteitä, kuten pelastautumissuunnitelman tekoa ja harjoittelua, tehtiin vieläpä edellisvuotta vähemmän.

– Erityisesti huomio kiinnittyy nuorimpaan vastaajajoukkoon, 18–34 –vuotiaisiin, joista 57 prosenttia ilmoitti, ettei ollut tehnyt mitään kysytyistä ennakoivista paloturvallisuustoimenpiteistä, Ifin korvauspäällikkö Mikko Vaitomaa harmittelee.

Tutkimustulos on murheellinen, sillä juuri tällä ikäryhmällä on eniten pieniä lapsia, jotka puolestaan ottavat oppia vanhempiensa turvakäyttäytymisestä.

– Lapset oppivat nopeasti vääränkin tavan toimia, mutta toisaalta ovat usein parhaimpia vanhempiensa opettajia. Eräässä tulipalossa juuri lapset estivät vanhempiaan menemästä kerrostalon savuiseen portaikkoon, koska asiasta oli kerrottu koulun paloturvallisuustunnilla, Ilpo Leino sanoo.

Palovaroittimia liian vähän suurissa asunnoissa

Palovaroitinasetuksen mukaan kodeissa on oltava yksi varoitin jokaista 60:tä neliötä ja joka kerrosta kohden. Tutkimuksesta kävi ilmi, että pienissä asunnoissa tarvittava yksi varoitin löytyy, mutta asuntokoon kasvaessa puutteetkin lisääntyvät: 60–119 neliön asunnoissa kolmanneksella puuttui toinen varoitin ja yli 120 neliön asunnoissa enää puolella oli riittävä määrä varoittimia. Vain kolmella prosentilla vastaajista ei ollut yhtäkään palovaroitinta kotonaan.

Tutkimuksella If ja SPEK halusivat selvittää suomalaisten kuluttajien paloturvallisuusasenteita ja heidän käyttäytymistä kodeissa. Webkyselyn toteutti Sales Questor Oy 17.9.–21.9.2010. Kyselyyn vastasi 1014 iältään 18–74 -vuotiasta kuluttajaa ympäri Suomen.

Tarkista tapahtumapaikat osoitteesta www.paivapalosemalla.fi

Tapahtuman verkkosivuilta voi tarkistaa millä paloasemilla tapahtuma järjestetään. Viime vuonna tapahtuma keräsi paikalle yhteensä n. 53 100 osallistujaa. Päivän toteuttavat tänäkin vuonna yhteistyössä palokunnat, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja vahinkovakuutusyhtiö If.

Lisätietoja antavat

Korvauspäällikkö Mikko Vaitomaa, If, p. 050 424 1184, mikko.vaitomaa@if.fi 
Turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino, SPEK, p. 09 4761 1334. ilpo.leino@spek.fi 
Projektipäällikkö Riikka Ahopelto, SPEK, p. 040 525 5665, riikka.ahopelto@spek.fi 
Projektipäällikkö Tina Sademies, If, p. 050 374 7667, tina.sademies@if.fi 

paivapaloasemalla.fi, spek.fi, if.fi

Facebook: Päivä Paloasemalla