Uutisartikkeli, 11 tammikuuta 2012
Suomalaisista 43 prosenttia toivoo matalampaa rattijuopumusrajaa tieliikenteeseen. Lähes kaksi kolmesta lisäisi autoilijoiden puhallutuksia.
Mielipide rattijuopumusrajasta jakaa suomalaiset kahtia. If Vahinkovakuutusyhtiön teettämä kyselytutkimus osoittaa, että 43 prosenttia haluaisi madaltaa rattijuopumusrajaa tieliikenteessä. Nykyistä rajaa pitää sopivana 51 prosenttia, ja 6 prosenttia ei ole varma kannastaan. Promillerajan madaltamista kannattavat erityisesti naiset ja yli 55-vuotiaat. Maakunnista promillerajan alentamista kannatetaan useimmin Pohjois-Savossa ja Kanta-Hämeessä.

Selvä enemmistö suomalaisista toivoo lisää alkoholitestejä tieliikenteeseen. Tutkimuksen mukaan 64 prosenttia on sitä mieltä, että liikenteessä tehdään liian vähän puhallutuksia ja huumetestejä. Nykytilanteeseen on tyytyväisiä 29 prosenttia vastaajista. Kaksi prosenttia katsoo, että testejä tehdään liikaa, ja viisi prosenttia ei ole varma kannastaan.

Lisää alkoholi- ja huumetestejä toivovat useimmin naiset ja 35−74-vuotiaat kuljettajat. Useimmin tyytyväisiä nykytilanteeseen ovat miehet ja 18−34-vuotiaat autoilijat.

- Suomalaisten huoli alkoholin käytön aiheuttamista liikenneonnettomuuksista ei ole turha. Noin joka neljäs kuolemaan johtava liikenneonnettomuus liittyy rattijuopumukseen, tiedottaja Mari Hätinen Ifistä sanoo.

Vuonna 2010 rattijuopumustapauksissa menehtyi 64 ja loukkaantui 805 ihmistä*.

Kyselytutkimuksen toteutti YouGov Finland If Vahinkovakuutusyhtiön toimeksiannosta joulukuussa 2011. Tutkimukseen vastasi 1506 suomalaista.


* Tilastokeskus ja Liikenneturva, Tieliikenneonnettomuudet 2010. Saatavissa osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/til/ton/2010/ton_2010_2011-06-17_tie_001_fi.html


Lisätietoja:
Tiedottaja Mari Hätinen, If, p. 050 424 0067, mari.hatinen@if.fi
Mitä liikennevakutuus korvaa
if.fi