De risker som är förknippade med ägande av skog kan reduceras genom planering och skogsvård, men ändå inträffar det ibland skador. Lyckligtvis finns det försäkringar.

​Anmäl skada som drabbat din ekonomiskog (plantbestånd, trädbestånd eller timmer som ägs av försäkringstagaren) eller din tomtskog. Läs nedan mer ingående anvisningar om hur du gör skadeanmälan.

Om du inte har egna bankkoder, kan du fylla i skadeanmälan här eller anmäla skadan per telefon.


Anvisningar för skadeanmälan

  1. Uppskatta hur mycket trädbestånd som förstörts och anmäl separat mängden massaved och timmerträd eller antalet kubikmeter fast mått för dem. Om det förstörda trädbeståndet är omfattande, kan skadebeloppet konstateras utgående från ett mätningsbevis. Om det samtidigt också utförs annan avverkning, ska avverkningsmängden framgå av mätningsbeviset. Vi behöver inte alltid en kopia av mätningsbeviset, utan vi begär det vid behov.
  2. Vid skada på plantbestånd ska du uppge antalet skadade plantor och trädslaget.
  3. Uppge det skadade trädbeståndets ålder, om din skogsförsäkring inkluderar skydd i händelse av förlorat förväntningsvärde.
  4. Uppge också alltid uppgifterna om skogens ägare (FO-nummer) i skadeanmälan.

Notera att ingen separat ersättning betalas ut för röjning och plantering av ny skog.

Vi handlägger ditt skadeärende utan dröjsmål. Vänta på att vi kontaktar dig.

Om du behöver hjälp med att göra skadeanmälan eller uppskatta skadans omfattning, kan du t.ex. kontakta en skogsvårdsförening. Försäkringen ersätter emellertid inte dessa kostnader för att utreda skadan, utan du måste själv stå för dem.