Gör anmälan om skada på resgods

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor
  1. Resgods
Ibland kan du råka ut för motgångar på resan t.ex. med bagaget. Lyckligtvis finns det försäkringar.

​Anmäl skada på ditt resgods. Med resgods avses egendom som du tagit med på resan, såsom kläder, kamera, kosmetika, skidor osv. Resgodset omfattas av hemmets lösöresförsäkring.

Resgodset kan också vara försäkrat med en separat resgodsförsäkring. Dessutom kan det ingå i en del fackförbunds reseförsäkringar för sina medlemmar.

Om du inte har egna bankkoder, kan du fylla i skadeanmälan här.


  1. Resgods