Gör anmälan om resenärskada

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor
  1. Resenärer
Gör anmälan om resenärskada

​Anmäl resenärskada, då

  • om du under resan har insjuknat eller råkat ut för ett olycksfall
  • om din resa har annullerats eller avbrutits eller
  • om du har försenat dig från resan.

Vi handlägger ditt ärende utan dröjsmål. Vänta på vårt ersättningsbeslut eller på att vi kontaktar dig. Notera att du först ska ansöka om ersättningsandelen enligt sjukförsäkringslagen från Folkpensionsanstalten.

Om skadan omfattas av personförsäkringar som din arbetsgivare tecknat, gör så här.

Gör skadeanmälan enkelt via If Foldern

Det är enkelt och smidigt att göra skadeanmälan via Mina sidor, där du har tillgång till förhandsifyllda blanketter med dina egna personuppgifter. I Mina sidor ser du uppgifter om vilka ersättningar som betalats ut och vilka ersättningsansökningar som gjorts. Du kan logga in på Mina sidor med dina personliga bankkoder.

Om du inte har egna bankkoder, kan du fylla i skadeanmälan här.


  1. Resenärer