1. Vid skada
 
Skadehantering som den borde vara. Om olyckan är framme, är vår skadehantering guld värd. Det tycker också våra kunder.

 • Lugn, vi hjälper dig.

  ​Vi tar hand om ditt ärende med en gång och löser det snabbt.

 • Nöjda kunder

  ​90 % av våra kunder är nöjda eller mycket nöjda med vår skadehantering.

 • Snabb skadehantering

  ​Vi tar hand om över 70 % av fallen inom ett dygn.

​​Utöver skadeanmälan kan det hända att vi behöver kompletterande handlingar av dig. Spara alla kvitton och verifikat (t.ex. inköps- och reparationskvitton, recept och köpebrev) tills ersättningen har betalats ut.


Nödnummer

Gör så här i en nödsituation

Försök begränsa skadan i mån av möjlighet. Försök förhindra uppkomsten av ytterligare skador. Om skadan hänför sig till ett brott ska du också göra polisanmälan.

Du får hjälp härifrån

 • Allmänna nödnumret 112
 • Ifs avgiftsfria 24h nödjour +358 800 1 3800
 • Ifs servicenummer +358 10 19 18 18 ger hjälp och råd i skadeärenden.

Samtalspriser och bandning av samtal

När du ringer ett nödsamtal

 1. Berätta vem du är.
 2. Berätta från vilket telefonnummer du ringer.
 3. Berätta vad som hänt: är det t.ex. fråga om en eldsvåda, ett olycksfall eller en sjukdomsattack.
 4. Uppge så exakt som möjligt den adress där hjälpen behövs. Kom överens om vägledning till platsen.
 5. Berätta om någon är i fara och hur många som är skadade.
 6. Svara på eventuella frågor.
 7. Avsluta samtalet först när du får tillstånd till det.

Förutsättning för ersättning

Du ska söka ersättning inom ett år från det att du fick kännedom om skadan och att du kan söka ersättning med stöd av försäkringen.

Dessutom ska följande krav uppfyllas, för att vi ska kunna bevilja ersättning

 • Din försäkring har varit i kraft vid tidpunkten för skadan.
 • Den person, det fordon eller den egendom som skadats omfattas av försäkringen.
 • Skadan är ersättningsgill enligt försäkringsvillkoren.
 • Uppgifterna i skadeanmälan är korrekta. Felaktiga uppgifter kan medföra att ersättning inte betalas ut.

Handlingar som behövs

Utöver skadeanmälan kan det hända att vi behöver kompletterande handlingar av dig. Spara därför alla kvitton och verifikat (t.ex. inköps- och reparationskvitton, recept och köpebrev).

Om du inte är nöjd

De allra flesta av våra kunder är nöjda med oss. Men ibland uppstår det missförstånd och även vi kan ha fel. Också då vill vi att det ska vara enkelt att vara kund hos oss. Vi vill ta lärdom av våra misstag och alltid betjäna dig så bra som möjligt.

Mer information

Skada utomlands

 1. Vid skada