Gör anmälan om glasögonskada

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor
  1. Glasögon
Även om du skulle ta väl hand om dina glasögon kan olyckan ändå vara framme. Då är det viktigt att skadehanteringen är snabb och effektiv.

​​Om glasögonen kan repareras, för dem till önskad affär för reparation. Om glasögonen inte kan repareras, köp nya motsvarande glasögon från önskad affär. Läs nedan mer ingående anvisningar för hur du gör skadeanmälan.


Anvisningar för skadeanmälan

  1. ​Sök ersättning enligt reparationskostnaderna eller inköpskvittot för de nya glasögonen (inte enligt ett uppskattat pris).
  2. Från ersättningen görs ett åldersavdrag som baserar sig på glasögonens ålder (15 %/år) och för självrisken (vanligen 150 euro). För gamla glasögon återstår i allmänhet inget att ersätta.
  3. Kasta inte bort den skadade egendomen förrän du får ett ersättningsbeslut.

Om du inte har egna bankkoder för att logga in på Mina sidor och göra skadeanmälan, kan du fylla i skadeanmälan via länken här.

Uppskatta ersättningens storlek.

Med denna räknare kan du göra en riktgivande beräkning av ersättningens storlek. Mata in ibruktagningsåret samt priset på nya motsvarande glasögon i fälten nedan. I räknaren avdras från ersättningen som exempel en självrisk på 150 euro. Försäkringens skyddsnivå inverkar på vilka skador som ersätts. Du kan kontrollera självrisken och skyddsnivån för din försäkring i Mina sidor.

Uppskatta ersättningen OMFATTANDE- PLUS OMFATTANDE STANDARD
Räkna

Reparationskalkyl:

0 €

Självrisk 150 euro

Kontrollera din självrisk och skyddsnivå i Mina sidor.

Reparationskalkyl:

0 €

Självrisk 150 euro

Kontrollera din självrisk och skyddsnivå i Mina sidor.

Reparationskalkyl:

0 €

Självrisk 150 euro

Kontrollera din självrisk och skyddsnivå i Mina sidor.

Full ersättning även för lite äldre föremål

Många föremål förlorar snabbt sitt värde. Hemförsäkringens OmfattandePlus-skydd ersätter emellertid även lite äldre föremål, t.ex. två år gamla elektroniska apparater (bl.a. dator eller mobiltelefon) och tre år gamla hushållsmaskiner, till värdet av ett nytt motsvarande föremål.

Om du har värdefull elektronik, t.ex. en smarttelefon, surfplatta eller bärbar dator, lönar det sig för dig att teckna en hemförsäkring med skyddsnivå OmfattandePlus. Då behöver du inte göra kompromisser, även om din värdefulla egendom skulle gå sönder.

   
Ersättning för enskilda föremål upp till 17 000 euro

I skyddsnivå OmfattandePlus är ersättningssumman för enskilda föremål större. Cyklar ersätts upp till 5 000 euro och andra föremål upp till 17 000 euro.

I de lägre skyddsnivåerna är ersättningsbeloppet för cyklar högst 2 000 euro och för andra föremål högst 5 000 euro.

   
Nedsatt självrisk på 50 euro vid skador på resgods utomlands

Med skyddsnivå OmfattandePlus får du det bästa skyddet för ditt resgods på resor utomlands.

Vi ersätter skador på resgodset upp till 3 500 euro med endast 50 euro i självrisk, oavsett vilken självrisk du väljer för ditt hemlösöre.

Du är också bättre skyddad i händelse i ficktjuvar. Vi ersätter kontanter som du har med dig på utlandsresan upp till 500 euro. I de lägre skyddsnivåerna ersätts kontanter utanför hemmet upp till högst 100 euro.

   
Föremål som gått sönder

Den omfattande försäkringen ersätter egendom som plötslig och oförutsett gått sönder i händelse av alla slags skador.

Om du t.ex. knuffar till din platt-TV när du dammsuger, tappar telefonen i golvet eller lyckas göra ett hack i parketten, ersätts skadan från den omfattande hemförsäkringen.

De lägre skyddsnivåerna ersätter din egendom endast i vissa fall, t.ex. vid eldsvåda, vattenskada, elektriskt fel och skadegörelse.

 
Stöld eller skadegörelse

Stöld- och skadegörelseskyddet ersätter skador i och utanför ditt hem.

Skador på resgods

Vi ersätter skador på resgodset utomlands, t.ex. om resgodset stjäls eller försenas. Skyddsnivåerna OmfattandePlus och Omfattande ersätter också föremål som gått sönder på resan.

Obs!

  • De värden som räknaren ger är riktgivande och ska inte betraktas som bindande.
  1. Glasögon