1. Fordon
Gör anmälan, när du råkat ut för en fordonsskada.

​När du skickat in din skadeanmälan, vänta på vårt ersättningsbeslut eller på att vi kontaktar dig. Vi tar upp din skadeanmälan till handläggning genast, senast nästa vardag.

Förhandsifyllda blanketter

Gör din skadeanmälan via den elektroniska If Foldern, där du har tillgång till förhandsifyllda blanketter med dina personuppgifter. Då kan du ta fram skadeanmälan och ersättningsbeslutet i din folder också senare. Logga in på If Foldern via länken till höger.

Om du inte har egna bankkoder, kan du fylla i skadeanmälan här.

Du behöver e-postadress för att anmäla skada via If Folder eller Internet.


  1. Fordon