Gör anmälan om egendomsskada

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor
  1. Egendom
Det finns många slags egendomsskador. Lyckligtvis finns det också försäkringar.

​Handläggningen av skadeanmälan går snabbast, om du kan lämna så exakta uppgifter som möjligt om den skadade egendomen. Se nedan mer ingående anvisningar för hur du gör skadeanmälan.

Om du inte har egna bankkoder, kan du fylla i skadeanmälan här.

Om du är företagskund, fyll i skadeanmälan här.


Anvisningar för skadeanmälan

  1. ​Handläggningen av din skada går snabbare, om du kan lämna uppgifter om den skadade egendomens märke, modell, ålder och pris samt ditt bankkontonummer.
  2. Om det är fråga om en dyr anordning som gått sönder och en reparation eventuellt är det förmånligaste alternativet, behöver vi också få veta hur mycket det skulle kosta att låta reparera anordningen. Denna uppgift behövs även om du väljer att skaffa en ny anordning i stället.
  3. Kasta inte bort den skadade egendomen förrän du fått ett ersättningsbeslut.

Vi handlägger ditt skadeärende så fort som möjligt. Om vi behöver tilläggsuppgifter, kontaktar vi dig.

  1. Egendom