Gör anmälan om skada på dator

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor
En dator är en dyr sak som vi ofta använder varje dag. Fastän du är förutseende kan du ändå råka ut för en skada. Lyckligtvis finns det försäkringar som ersätter många skador.

Många gånger beror ersättningen på datorns ålder och den självrisk som du valt. Läs anvisningarna nedan för hur du ska gå till väga i olika situationer, om din dator eller surfplatta har skadats.

Bärbar dator har gått sönder eller blivit våt

​Ersättningsbeloppet beror bland annat på datorns ålder och på den självrisk som du valt. Därför motsvarar ersättningen ofta inte priset på en ny dator och för en gammal dator återstår i allmänhet inget att ersätta.

För att vi ska kunna avgöra vilken ersättning du har rätt till, gör så här:

 1. Om din dator är ny (under 2 år) och dyr.
  Innan du gör skadeanmälan, be en serviceaffär reparera datorn eller ge en kostnadskalkyl på felet och reparationskostnaderna.
 2. Om din dator är gammal eller en förmånlig standardmodell.
  Gör skadeanmälan och vänta på att vi kontaktar dig.

Den skadade datorn går ofta att reparera. Ersättningen betalas ut enligt reparationskostnaderna, även om du skulle besluta dig för att skaffa en ny dator i stället för att låta reparera din gamla.

Alla skador omfattas inte av försäkringen. Försäkringen ersätter t.ex. inte skador som orsakats av virus eller sabotageprogram.

Gör skadeanmälan enkelt via Mina sidor, där du har tillgång till förhandsifyllda skadeblanketter. Om du inte har egna bankkoder, kan du fylla i skadeanmälan här.

Kasta inte bort den skadade egendomen förrän du fått ett ersättningsbeslut.​​

Bärbar dator har stulits

​Ersättningsbeloppet beror bland annat på datorns ålder och på den självrisk som du valt. Därför motsvarar ersättningen ofta inte priset på en ny dator.

För att vi ska kunna avgöra vilken ersättning du har rätt till, gör så här:

 1. Sök ersättning enkelt via Mina sidor, där du har tillgång till förhandsifyllda skadeblanketter. Om du inte har egna bankkoder, kan du fylla i skadeanmälan här.
​​

Surfplattans glas har gått sönder

​Ingen fara, eftersom glaset på surfplattan i allmänhet lätt kan repareras.

Du hittar reparationspriserna på www.screenfix.fi eller www.smarthuolto.fi. För merparten av modellerna kostar skärmbyte mindre än hemförsäkringens självrisk, som vanligen är 150 euro. Du kan kontrollera självrisken i din hemförsäkring i försäkringsbrevet eller Mina sidor.

Om reparationen kostar mer än självrisken, kan du enkelt söka ersättning via Mina sidor, där du har tillgång till förhandsifyllda skadeblanketter. Om du inte har egna bankkoder, kan du fylla i skadeanmälan här.

Kasta inte bort den skadade egendomen förrän du fått ett ersättningsbeslut.​​

Bordsdator har gått sönder

Ersättningsbeloppet beror bland annat på datorns ålder och på den självrisk som du valt. Därför motsvarar ersättningsbeloppet ofta inte priset på en ny dator och för en gammal dator återstår i allmänhet inget att ersätta.

Alla skador omfattas inte av försäkringen. Försäkringen ersätter t.ex. inte skador som orsakats av virus eller sabotageprogram.

För att vi ska kunna avgöra vilken ersättning du har rätt till, gör så här:

 1. Om din dator är ny (under 2 år) och dyr.
  Innan du gör skadeanmälan, be en serviceaffär reparera datorn eller ge en kostnadskalkyl på felet och reparationskostnaderna.
 2. Om din dator är gammal eller en förmånlig standardmodell.
  Gör skadeanmälan och vänta på att vi kontaktar dig.

Sök ersättning enkelt via Mina sidor, där du har tillgång till förhandsifyllda skadeblanketter. Om du inte har egna bankkoder, kan du fylla i skadeanmälan här.

När vi fått din skadeanmälan, avgör vi vad din försäkring ersätter och vad den inte ersätter.

Kasta inte bort den skadade egendomen förrän du fått ett ersättningsbeslut.​​

Uppskatta ersättningens storlek

Med denna räknare kan du göra en riktgivande beräkning av ersättningens storlek. Mata in ibruktagningsåret samt priset på en ny motsvarande dator i fälten nedan. I räknaren avdras från ersättningen som exempel en självrisk på 150 euro. Försäkringens skyddsnivå inverkar på vilka skador som ersätts. Du kan kontrollera självrisken och skyddsnivån för din försäkring i Mina sidor.

Uppskatta ersättningen OMFATTANDE- PLUS OMFATTANDE STANDARD
Räkna

Reparationskalkyl:

0 €

Självrisk 150 euro

Kontrollera din självrisk och skyddsnivå i Mina sidor.

Reparationskalkyl:

0 €

Självrisk 150 euro

Kontrollera din självrisk och skyddsnivå i Mina sidor.

Reparationskalkyl:

0 €

Självrisk 150 euro

Kontrollera din självrisk och skyddsnivå i Mina sidor.

Full ersättning även för lite äldre föremål

Många föremål förlorar snabbt sitt värde. Hemförsäkringens OmfattandePlus-skydd ersätter emellertid även lite äldre föremål, t.ex. två år gamla elektroniska apparater (bl.a. dator eller mobiltelefon) och tre år gamla hushållsmaskiner, till värdet av ett nytt motsvarande föremål.

Om du har värdefull elektronik, t.ex. en smarttelefon, surfplatta eller bärbar dator, lönar det sig för dig att teckna en hemförsäkring med skyddsnivå OmfattandePlus. Då behöver du inte göra kompromisser, även om din värdefulla egendom skulle gå sönder.

   
Ersättning för enskilda föremål upp till 17 000 euro

I skyddsnivå OmfattandePlus är ersättningssumman för enskilda föremål större. Cyklar ersätts upp till 5 000 euro och andra föremål upp till 17 000 euro.

I de lägre skyddsnivåerna är ersättningsbeloppet för cyklar högst 2 000 euro och för andra föremål högst 5 000 euro.

   
Nedsatt självrisk på 50 euro vid skador på resgods utomlands

Med skyddsnivå OmfattandePlus får du det bästa skyddet för ditt resgods på resor utomlands.

Vi ersätter skador på resgodset upp till 3 500 euro med endast 50 euro i självrisk, oavsett vilken självrisk du väljer för ditt hemlösöre.

Du är också bättre skyddad i händelse i ficktjuvar. Vi ersätter kontanter som du har med dig på utlandsresan upp till 500 euro. I de lägre skyddsnivåerna ersätts kontanter utanför hemmet upp till högst 100 euro.

   
Föremål som gått sönder

Den omfattande försäkringen ersätter egendom som plötslig och oförutsett gått sönder i händelse av alla slags skador.

Om du t.ex. knuffar till din platt-TV när du dammsuger, tappar telefonen i golvet eller lyckas göra ett hack i parketten, ersätts skadan från den omfattande hemförsäkringen.

De lägre skyddsnivåerna ersätter din egendom endast i vissa fall, t.ex. vid eldsvåda, vattenskada, elektriskt fel och skadegörelse.

 
Stöld eller skadegörelse

Stöld- och skadegörelseskyddet ersätter skador i och utanför ditt hem.

Skador på resgods

Vi ersätter skador på resgodset utomlands, t.ex. om resgodset stjäls eller försenas. Skyddsnivåerna OmfattandePlus och Omfattande ersätter också föremål som gått sönder på resan.

Obs!

 • De värden som räknaren ger är riktgivande och ska inte betraktas som bindande.