Mycket kan hända din cykel och skadorna kan stå dig dyrt. Lyckligtvis finns det försäkringar som ersätter de flesta skador.

Anmäl skada på din cykel. Läs nedan anvisningarna för hur du ska gå till väga, om du råkat ut för en skada i trafiken, cykeln har gått sönder eller stulits.

Skada i trafiken

​Skadorna på din cykel ersätts från motorfordonets trafikförsäkring. Ta först reda på i vilket bolag fordonets förare har sin trafikförsäkring.

Du får reda på trafikförsäkringsbolaget av fordonets ägare eller från fordonsregistret på basis av registreringsnumret. Gör sedan skadeanmälan till det här försäkringsbolaget.

Din cykel har gått sönder

​Du kan söka ersättning från din egen hemförsäkring.

Ersättningsbeloppet beror bland annat på åldern på den cykel som skadats och på den självrisk som du valt. Därför motsvarar ersättningen ofta inte priset på en ny cykel.

Kasta inte bort den skadade egendomen förrän du fått ett ersättningsbeslut.

Sök ersättning enkelt via Mina sidor, där du har tillgång till förhandsifyllda skadeblanketter. Om du inte har egna bankkoder, kan du fylla i skadeanmälan här.​

Din cykel har stulits

​Ersättningsbeloppet beror bland annat på åldern på den stulna cykeln och på den självrisk som du valt. Därför motsvarar ersättningen ofta inte priset på en ny cykel och för en gammal cykel återstår i allmänhet inget att ersätta. Notera också att försäkringen inte ersätter alla skador.

Gör så här:

Uppskatta ersättningens storlek

Med denna räknare kan du göra en riktgivande beräkning av ersättningens storlek. Mata in ibruktagningsåret samt priset på en ny motsvarande cykel i fälten nedan. I räknaren avdras från ersättningen som exempel en självrisk på 150 euro. Försäkringens skyddsnivå inverkar på vilka skador som ersätts. Du kan kontrollera självrisken och skyddsnivån för din försäkring i Mina sidor.

Uppskatta ersättningen OMFATTANDE- PLUS OMFATTANDE STANDARD
Räkna

Reparationskalkyl:

0 €

Självrisk 150 euro

Kontrollera din självrisk och skyddsnivå i Mina sidor.

Reparationskalkyl:

0 €

Självrisk 150 euro

Kontrollera din självrisk och skyddsnivå i Mina sidor.

Reparationskalkyl:

0 €

Självrisk 150 euro

Kontrollera din självrisk och skyddsnivå i Mina sidor.

Full ersättning även för lite äldre föremål

Många föremål förlorar snabbt sitt värde. Hemförsäkringens OmfattandePlus-skydd ersätter emellertid även lite äldre föremål, t.ex. två år gamla elektroniska apparater (bl.a. dator eller mobiltelefon) och tre år gamla hushållsmaskiner, till värdet av ett nytt motsvarande föremål.

Om du har värdefull elektronik, t.ex. en smarttelefon, surfplatta eller bärbar dator, lönar det sig för dig att teckna en hemförsäkring med skyddsnivå OmfattandePlus. Då behöver du inte göra kompromisser, även om din värdefulla egendom skulle gå sönder.

   
Ersättning för enskilda föremål upp till 17 000 euro

I skyddsnivå OmfattandePlus är ersättningssumman för enskilda föremål större. Cyklar ersätts upp till 5 000 euro och andra föremål upp till 17 000 euro.

I de lägre skyddsnivåerna är ersättningsbeloppet för cyklar högst 2 000 euro och för andra föremål högst 5 000 euro.

   
Nedsatt självrisk på 50 euro vid skador på resgods utomlands

Med skyddsnivå OmfattandePlus får du det bästa skyddet för ditt resgods på resor utomlands.

Vi ersätter skador på resgodset upp till 3 500 euro med endast 50 euro i självrisk, oavsett vilken självrisk du väljer för ditt hemlösöre.

Du är också bättre skyddad i händelse i ficktjuvar. Vi ersätter kontanter som du har med dig på utlandsresan upp till 500 euro. I de lägre skyddsnivåerna ersätts kontanter utanför hemmet upp till högst 100 euro.

   
Föremål som gått sönder

Den omfattande försäkringen ersätter egendom som plötslig och oförutsett gått sönder i händelse av alla slags skador.

Om du t.ex. knuffar till din platt-TV när du dammsuger, tappar telefonen i golvet eller lyckas göra ett hack i parketten, ersätts skadan från den omfattande hemförsäkringen.

De lägre skyddsnivåerna ersätter din egendom endast i vissa fall, t.ex. vid eldsvåda, vattenskada, elektriskt fel och skadegörelse.

 
Stöld eller skadegörelse

Stöld- och skadegörelseskyddet ersätter skador i och utanför ditt hem.

Skador på resgods

Vi ersätter skador på resgodset utomlands, t.ex. om resgodset stjäls eller försenas. Skyddsnivåerna OmfattandePlus och Omfattande ersätter också föremål som gått sönder på resan.

Obs!

  • De värden som räknaren ger är riktgivande och ska inte betraktas som bindande.