Ibland kan det inträffa en sådan olycka i hemmet som gör att det inte är möjligt att bo hemma på en tid.​

  Därför innehåller din hemförsäkring skydd i händelse av avbrott i boende. Du kan använda skyddet om t.ex. ett tappvattenrör springer läck. Det lönar sig att göra skadeanmälan snarast möjligt, eftersom vår skadehantering ger dig råd och anvisningar som hjälper dig att så snabbt som möjligt få vardagen att rulla. Läs nedan mer ingående anvisningar om hur du gör skadeanmälan.


  Om du inte har egna bankkoder, kan du fylla i skadeanmälan här​ eller anmäla skadan per telefon.


  ​Tillfälligt boende och kostnader i anslutning till det

  Om du på grund av en skada inte kan bo hemma och är tvungen att flytta bort under reparationsarbetet, kan du söka ersättning från försäkringen. Orsaken till skadan bestämmer om du har möjlighet att få ersättning från din försäkring. När orsaken har retts ut, kan du söka ersättning för​ t.ex. extra boende-, flytt- och lagerkostnader. Vi ersätter 85 % av dessa kostnader. Försäkringen ersätter emellertid inte tillfälligt boende under en på förhand planerad renovering i husbolaget.


  Ordnande av tillfälligt boende

  Genom oss hittar du samarbetspartners till hjälp för att ordna med tillfälligt boende. En sådan samarbetspartner är t.ex. Forenom. Ibland ordnas boendet utan större extra kostnader, t.ex. hos en kompis eller bekant. Kontakta oss, så att vi kan säkerställa att skadan är ersättningsgill och t.ex. ge faktureringstillstånd för tillfälligt boende som ordnats via vår samarbetspartner.​