Ta personskydd åt dig själv och din familj

Ett eget personskydd är ett förnuftigt sätt att ta vara på sig själv och sin familj. Med If Personförsäkring tryggar du utkomsten för din familj i händelse av en krissituation, eftersom du med försäkringen kan täcka sådana utgifter som inte omfattas av den sociala tryggheten och de lagstadgade försäkringarna.

Till If Personförsäkring kan du välja bland flera olika skyddsalternativ utgående från det personliga försäkringsbehovet. Enligt vår syn har alla behov av att gardera sig i händelse av olycksfall och många också i händelse av sådana sjukdomar som medför stora kostnader. Flera har behov av att skydda sig i händelse av även mindre utgifter för vårdkostnader som hotar utkomsten. Dessutom är arbetsoförmåga det största hotet med tanke på ekonomin för personer i arbetsför ålder.

De viktigaste fördelarna med If Personförsäkring

  • mångsidigt skyddsurval
  • flera alternativa försäkringsbelopp och självrisker
  • prissättningen är rättvis
  • försäkringen gäller överallt i världen i enlighet med försäkringsvillkoren

Förmånliga försäkringar för medlemmar i samarbetsorganisationer

Som medlem i Ifs samarbetsorganisation eller -förbund har både du och din make eller maka rätt att få omfattande Primus-olycksfallsförsäkring 50 % förmånligare. Dessutom får du till alla nya Primus-olycksfallsförsäkringar som tilläggsförmån Anpassningsskydd på 2 000 euro.

Primus-försäkringarna beviljas av Ifs samarbetspartner Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva.


Försäkringshandledning och -villkor

Primus

Primus, liv- och olycksfallsförsäkring för vuxna

Gruppsampo Primu​s är ett förmånligt grundskydd för medlemmarna i Ifs samarbetsorganisationer. Försäkringen beviljas i form av en gruppförsäkring av Ifs samarbetsbolag Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva.

De viktigaste fördelarna med Primus

  • Försäkringen ger ett individuellt skydd för medlemmarna och deras makar.
  • Du får upp till 50 % i organisationsspecifika rabatter.
  • Du får 16 % i Organisationens If Avtalsrabatt när du samlar dina försäkringar hos oss.
  • Försäkringen är lätt att ta: om du är frisk och arbetsför behöver du endast underteckna ett intyg över hälsotillståndet.

De försäkringar som beviljas som medlemsförmån är organisationsspecifika. Under länken nedan hittar du en förteckning över Ifs och Kalevas samarbetsorganisationer. Öppna via länken i förteckningen försäkringssidorna för din organisation. Där kan du räkna ut priset på Primus och köpa försäkring. Samtidigt kan du läsa mer om dina övriga organisationsförmåner.

Ifs och Kalevas samarbetsorganisationer

Fler försäkringar