Trafikförsäkring

Lagstadgad trafikförsäkring

Ägaren eller innehavaren ska teckna trafikförsäkring för ett fordon som används i trafik. Trafikförsäkringen är obligatorisk också när fordonet används på en privat väg, på gårdsplanen, i terrängen och på isen.

Den lagstadgade trafikförsäkringen

  • ersätter person- och egendomsskador som orsakas andra, föraren och passagerarna i ditt eget fordon får också ersättning för sina personskador
  • gäller inom EES-området och i alla länder som hör till Gröna kort-systemet
  • ersätter inte skador på ditt eget fordon eller föremål och last som funnits i fordonet.

Registreringstjänst

Viktigt om trafikförsäkring

Giltighet

Ersättning