Trafikförsäkring för fordon avsedda att köras av barn

Notera att en del fordon som är avsedda att köras av barn ska trafikförsäkras, även om fordonet endast skulle användas på gårdsplanen. På detta inverkar fordonets hastighet.

Fordon som går högst 25 km/h

Du behöver inte teckna trafikförsäkring för ett sådant fordon som är avsett att köras av barn, om fordonet inte kan registreras och dess konstruktiva hastighet inte är högre än 25 km/h.

Fordon som går snabbare än 25 km/h

Du ska teckna trafikförsäkring för ett sådant fordon som är avsett att köras av barn, om fordonets hastighet överstiger 25 km/h. Det innebär att också minimopeder och -fyrhjulingar ska försäkras. Fordonet ska försäkras även om det inte kan registreras och endast används på gårdsplanen eller i terrängen.

Vi beviljar inte frivillig kaskoförsäkring för fordon som är avsedda att köras av barn.