Avställning av terränghjuling

Du kan göra anmälan om avställning av din terränghjuling till fordonsregistret endast i undantagsfall, t.ex. om fordonet har skadats, stulits eller fordonet av någon särskild orsak inte används i trafik eller någon annanstans under en längre tid (över ett år). I samband med avställningen ska fordonets registerskyltar återlämnas, varvid försäkringarna upphör att gälla.

Så kallad gottgörelse för avställningstid beviljas inte på trafik- eller kaskoförsäkringar för terränghjulingar under den tid de inte används i trafik. Om du inte vill avställa terränghjulingen men ändå önskar begränsa skyddet i Helkasko under den tid som terränghjulingen inte används, kontakta If Kundtjänst.

Kundtjänst

TELEFON010 19 19 20

ÖPPETTIDERmå–fr 8.00–20.00

Registreringstjänst