Avställning av snöskoter

För snöskoter kan du göra anmälan om avställning till fordonsregistret. I samband med avställningen ska fordonets registerskyltar återlämnas. Försäkringarna upphör med den anmälan som Fordonsförvaltningscentralen skickar till If.

Så kallad gottgörelse för avställningstid beviljas inte på trafik- eller kaskoförsäkringar för snöskotrar under den tid de inte används i trafik. Om du inte vill avställa snöskotern men ändå önskar begränsa skyddet i din frivilliga försäkring under den tid som snöskotern inte används, kontakta If Kundtjänst.

Kundtjänst

TELEFON010 19 19 20

ÖPPETTIDERmå–fr 8.00–20.00