Registreringstjänst

​​Ändring av fordonets registeruppgifter

Fordonets ägare anmäler ägar-, användnings- och försäkringsuppgifterna till registret, då bilen första gången tas i bruk. Därefter är fordonets ägare eller innehavare skyldig att anmäla ändringar i registeruppgifterna.

Nu kan du också göra registeranmälan på webben.

Du kan göra anmälan via Trafiksäkerhetscentralen Trafis elektroniska registreringstjänst i följande fall

 • avställning av bil
 • påställning av bil
 • beställning av nytt registreringsbevis för alla fordon, om beviset blivit förstört eller kommit bort.

​Du kan göra registeranmälan om dessa och andra ändringar också på besiktningsstället eller på Ifs kontor. En förutsättning för att kunna göra registreringen på If är att ändringen inte kräver bouppteckning eller avvittringshandling som bilaga. Uppgifterna uppdateras i fordonsregistret med en gång. Bilens ägare får det nya registreringsbeviset hem inom ett par dagar.

Du behöver inte göra någon separat anmälan om ändringen till If, utan uppgifterna om bl.a. avställning och påställning förmedlas alltid från Trafi till oss.

Transaktioner

Registreringar och priser år 2013

Elektronisk registrering på internet

Du kan göra följande transaktioner via Trafis elektroniska registreringstjänst

 • avställning av bil
 • påställning av bil
 • beställning av nytt registreringsbevis för alla fordon, om beviset blivit förstört eller kommit bort.

På If sköter vi följande fordonsregistreringar

 • första registrering med förhandsanmälningsintyg
 • byte av ägare, när innehavaren blir ägare
 • tillägg, byte eller strykande av innehavare
 • byte av försäkringsbolag
 • ändring av användningsändamål
 • avställning
 • påställning, då bilen har skyltar
 • överlåtelseanmälan, då fordonet har sålts eller innehavaren har överlåtit besittningen av fordonet och registreringsskyldigheten har försummats.

Kundpriserna för registrering

 • registrering via Trafis elektroniska tjänster 4 euro
 • registrering på Ifs kontor
  • anmälan utan bilaga 11,00 euro
  • anmälan med bilaga 16,60 euro
  • skyltar för förhandsanmält fordon 7 euro/st.
  • överlåtelseanmälan 0 euro.

De registreringstransaktioner som vi inte kan registrera på If kan du sköta på besiktningsstället. Besiktningsställena tar emot alla typer av anmälningar och skriver ut ett nytt registreringsbevis. Besiktningsställena säljer också våra trafik- och kaskoförsäkringar och sköter samtidigt registreringen.

Tidsfrister

Handlingar