Försäkring av ett museiregistrerat fordon


Skydd och vad det ersätter Helkasko Delkasko
Kollisionsskydd

Skador som orsakats vid kollision eller avkörning

 
Djurkollisionsskydd

Skador till följd av kollision med ett djur

Skadegörelse-, Stöld- och Brandskydd

Sskador till följd av skadegörelse, stöld eller brand

Ansvarsskydd utomlands

Skador som orsakats utomstående eller passagerare i ditt fordon och för vilka föraren är ansvarig

Rättsskydd

rättegångskostnader i tvister och brott som hänför sig till fordonet

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring


​Om du använder ditt fordon som registrerats som museifordon högst 30 dygn under kalenderåret, kan du försäkra ditt fordon med en trafikförsäkring och kaskoförsäkring för museifordon.

Premien för kaskoförsäkringen och eventuell ersättning fastställs utifrån värdet på ditt museifordon, dvs. försäkringsbeloppet.

Helkasko ger ett heltäckande skydd för ditt museifordon. Delkasko lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Helkasko omfattar Finansieringsskydd, om ditt museifordon har finansierats.

Läs mer om skydden i kaskoförsäkringen (bilförsäkringen)​​Försäkringshandledning och -villkor

Handlingar

Handlingar för försäkring av museifordon

Följande handlingar är nödvändiga för att du ska kunna försäkra ett museifordon med Helkasko eller Delkasko, om fordonet är värt 10 000 euro eller mer.

Med hjälp av uppgifterna i handlingarna kan vi uppskatta och godkänna försäkringsbeloppet och fastställa premien. Fordonets försäkringsbelopp är det kontanta pris som skulle fås för fordonet på marknaden, om det såldes på ändamålsenligt sätt.

Handlingar som behövs

 • Fyra fotografier av fordonet, varav framgår
  • bilens främre hörn
  • motsatt bakre hörn
  • framdelen inne i bilen på så sätt att en del av instrumentbrädan och en del av beklädnaden syns
  • motorrummet
 • En kopia av restaureringsintyget
 • Blanketten för fordonsuppgifter

Fler försäkringar