Avställning och påställning av motorcykel

Åretruntförsäkring med premiesättning enligt årstid

Du behöver inte uppge när du använder din motorcykel eller när den är ur trafik. Ditt försäkringsskydd gäller hela tiden och på premien ges ingen återbäring för den tid motorcykeln inte används.

Försäkring med avställningstid

Gör anmälan om avställning och påställning av din motorcykel via If Foldern på förhand. Anmälan görs inte för en viss tid, utan du anmäler dagen för påställning när du tar din motorcykel i användning på nytt. Vi förmedlar uppgifterna till fordonsregistret. Du får återbäring på premien, om din motorcykel är avställd i minst 30 dygn utan avbrott.

Kollisionsskyddet i kaskoförsäkringen gäller inte under den tid motorcykeln är avställd, övriga valda skydd är däremot i kraft. Fordonet får inte användas under den tid som du anmält att det är ur trafik.

Anmälan om avställning till fordonsregistret

Du kan göra anmälan om avställning av din motorcykel till fordonsregistret endast i undantagsfall, t.ex. om fordonet har skadats, stulits eller fordonet av någon särskild orsak inte används i trafik eller någon annanstans under en längre tid (över ett år). I samband med avställningen ska fordonets registerskyltar återlämnas, varvid försäkringarna upphör att gälla.