1. Livförsäkring för vuxen
En livförsäkring ger din familj trygghet

  • Färdiga alternativ

    Välj behändigt ett lämpligt livförsäkringsbelopp bland de färdiga alternativen. ​

  • Lätt att köpa på webben

    Köp livförsäkring enkelt via If Webbutik. ​

​​HURDAN LIVFÖRSÄKRING BEHÖVER JAG?

Det lönar sig att välja livförsäkringens omfattning enligt din livssituation. Exempelvis lönar det sig att beakta beloppet av bostadslånet och antalet barn. Livförsäkringen hjälper dina nära ekonomiskt över det värsta, och ersättningen kan t.ex. täcka lånen och levnadskostnaderna.

Du får en bra uppskattning av livförsäkringsbeloppets storlek, när du räknar samman: ​

  • hushållets skulder

  • familjens årsinkomster

  • 20 000 euro för varje barn.

​​

FÖRSÄKRINGENS PRIS OCH OMFATTNING

Den livförsäkring som If erbjuder omfattar dödsfall till följd av både sjukdom och olycksfall. Livförsäkringen är ett skydd med fast försäkringssumma, dvs. försäkringssumman är med undantag av indexhöjningen alltid densamma, men försäkringspremien stiger med din ålder. Du kan senare enkelt justera försäkringssumman.

Du köper försäkringen behändigt från If Webbutik.​


FINLANDS FÖRMÅNLIGASTE LIVFÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMARNA I VÅRA SAMARBETSORGANISATIONER OCH DERAS MAKAR​

Som medlem i Ifs samarbetsorganisation har både du och din make eller maka rätt att få livförsäkringen upp till 50 % förmånligare. Enligt Försäkrings- och finansrådgivningens (FINE) prisjämförelse* är den Primus-försäkring som If erbjuder Finlands förmånligaste livförsäkring. Exempelvis kostar ett livförsäkringsskydd på 50 000 euro endast 6 euro i månaden**.

Kontrollera i förteckningen om du hör till någon av våra samarbetsorganisationer, varvid du och din familj har rätt till de förmåner som din organisation förhandlat fram. Om du vill köpa livförsäkring åt dig själv och din make eller maka eller enbart åt din make eller maka till Finlands förmånligaste pris, så får du den endast på adressen henkivakuutuskuntoon.fi.

Primus-försäkringarna beviljas av Ifs samarbetspartner Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva.

*) Försäkrings- och finansrådgivningens (FINE) prisjämförelse 11/2013.

**) Prisexemplet på 6 euro har beräknats med ett skydd på 50 000 euro för en 39-årig försäkrad som är medlem i Skattebetalarnas Centralförbund.

Försäkringsvillkor och -handledningar


FLER FÖRSÄKRINGAR

  1. Livförsäkring för vuxen