Ge din katt en riktigt bra försäkring

Din katt är viktig för dig. Den är din vän och ditt sällskapsdjur. Men vad som helst kan alltid hända. Därför är rätt försäkringsskydd för din katt också god omsorg. Du får If Sällskapsdjursförsäkring för din katt som en del av If Hemförsäkring.
Försäkringen gäller på det försäkringsställe som antecknats i försäkringsbrevet och tillfälligt i Norden, överallt inom EU och i Schweiz. Vårdkostnadsskyddet gäller endast i Finland.

Skyddsnivåer Omfattande Standard Begränsad
Vårdkostnadsskydd    
Skydd vid dödsfall genom sjukdom  
Skydd vid dödsfall genom olycksfallOm försäkringen

Beviljande av försäkring och skyddsalternativ

Du kan försäkra din katt hos oss, förutsatt att den är frisk och minst 6 veckor eller högst 5 år gammal. Skyddet i händelse av dödsfall till följd av olycksfall kan också beviljas katter som fyllt 6 år.

  • Raskatter ska vara registrerade i Finland, om maximiersättningen är högre än 505 euro
  • Om den maximiersättning som söks är högre än 1 700 euro, behöver vi ett veterinärutlåtande om kattens hälsotillstånd.
  • För bondkatter kan maximiersättningen vara högst 168 euro.

Den maximiersättning som antecknas i försäkringen hänför sig till skydden i händelse av dödsfall. Vi ersätter vårdkostnader upp till 850 euro per försäkringsperiod.

Maximiersättningen sjunker årligen med 20 % efter att katten har fyllt 6 år. Vårdkostnadsskyddet och Skyddet vid dödsfall genom sjukdom upphör, när katten fyller 10 år.

Ansvarsförsäkring

Från en ansvarsförsäkring för privatperson som tagits i samband med Hemförsäkringen ersätts skada som orsakats av ett sällskapsdjur oberoende av vållande. Det innebär att försäkringstagaren/den försäkrade inte behöver ha försummat att hålla sällskapsdjuret under uppsikt eller i övrigt ha handlat ovarsamt för att skadan ska vara ersättningsgill.

Innehåll

Kattförsäkringen ger skydd

Vårdkostnadsskydd

Skyddet ersätter kostnader för undersökning och vård av sjukdom eller skada som uppstått under försäkringens giltighetstid, då undersökningen eller vården getts och ordinerats av veterinär. Dessutom ersätts kostnader för läkemedel och förbandsmaterial som ordinerats av veterinär samt laboratorie- och röntgenkostnader.
Som vårdkostnader ersätts däremot inte bl.a. dietkost, vitaminer, tillskottsnäring eller kostnader för förebyggande av sjukdom.

Skydd vid dödsfall genom sjukdom

Skyddet ersätter förlust av djuret, om djuret dör till följd av en sjukdom eller måste avlivas till följd av sjukdom under försäkringens giltighetstid.

Skydd vid dödsfall genom olycksfall

Skyddet ersätter förlust av djuret, om djuret dör till följd av ett plötsligt och oförutsett olycksfall eller om djuret måste avlivas till följd av ett olycksfall. Skyddet ersätter också förlust av djuret till följd av försvinnande eller stöld, som inträffat under försäkringens giltighetstid.

Självrisk

Självrisken vid vårdkostnader är 84 euro + 25 % av de överstigande kostnaderna per försäkringsperiod. Om katten förloras, avdras ingen självrisk.

Till försäkringen hänför sig vissa begränsningar och säkerhetsföreskrifter. Läs också dem!

​​

Fler försäkringar