Försäkringarnas giltighetstider och -områden

Försäkringarnas giltighetstider

Trafikförsäkringen börjar vid avtalad tidpunkt och upphör t.ex. när du säljer fordonet eller inte längre är fordonets innehavare. Du kan föra över trafikförsäkringen till oss från ett annat försäkringsbolag när som helst under försäkringsperioden.

Den frivilliga kaskoförsäkringen (bilförsäkringen) börjar vid avtalad tidpunkt och fortsätter ett år åt gången. Den upphör vid försäkringsperiodens slut, om premien inte har betalats.

När du sålt fordonet skickar Fordonsförvaltningscentralen till oss en anmälan om den nya ägarens registeranmälan, varpå vi avslutar din försäkring.

Trafikförsäkringens giltighetsområde

Trafikförsäkringen gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i övriga länder som hör till Gröna kort-systemet.

Trafikförsäkringen är utomlands ofta mer begränsad än i Finland. I många länder blir föraren, ägaren och rentav passagerarna i det fordon som orsakat en trafikskada utan ersättning.

Läs våra anvisningar när du reser utanför Norden. Grönt kort eller Green Card är för de utländska myndigheterna ett bevis på att du har en giltig trafikförsäkring. I handledningen Utomlands med bil och under Råd & Tips hittar du mer information om nödvändiga handlingar och andra försäkringar som du kan behöva.

Kaskoförsäkringens giltighetsområde

Kaskoförsäkringen gäller överallt i Europa och i de länder utanför Europa som hör till Gröna kort-systemet. Om du råkar ut för en skada utanför Norden avdras en förhöjd självrisk från ersättningen.

Om du bilar utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, t.ex. i Ryssland, ger Ansvarsskydd utomlands som ingår i alla våra kaskoförsäkringar skydd i sådana trafikskador där föraren i ditt fordon själv är ansvarig gentemot utomstående. Du kan välja Tilläggsansvarsskydd utomlands för att komplettera skyddet för skador som drabbar passagerarna.

Om din resa överraskande avbryts, kommer vårt Bilserviceskydd utomlands till din hjälp, förutsatt att din kaskoförsäkring omfattar Kontinuitets- eller Bilserviceplusskydd.

Läs mer om förhöjd självrisk och Bilserviceskyddet utomlands i handledningen Utomlands med bil. I handledningen hittar du massor med nyttig information för dig som åker utomlands med bil.