Avställning av husbil

Avställning

Gör registeranmälan på besiktningsstället eller på Ifs kontor. Du får återbäring på fordonsskatten och försäkringspremierna. Viktigt att beakta i samband med avställning.

Påställning Gör registeranmälan på besiktningsstället eller på Ifs kontor. Det här förutsätter att avställningen av bilen har gjorts som en registeranmälan på besiktningsstället eller hos If.

Anmälan till fordonsregistret

Bilens ägare eller innehavare ska anmäla avställningen och påställningen direkt till fordonsregistret. Anmälan kan inte göras för en viss tid, utan påställningen av fordonet anmäls när fordonet tas i bruk.

AKE krediterar den fordonsskatt som betalats för tiden efter avställningen och If ger premieåterbäring för den tid bilen varit avställd. På AKEs webbplats kan du göra en beräkning (nytt fönster) av vilken nytta du har av att avställa bilen tillfälligt.

Du kan göra registeranmälan med registreringsbevisets anmälningsdel på besiktningsstället eller Ifs kontor. Kom ihåg att också ta med den tekniska delen, om du gör registreringen hos försäkringsbolaget. För anmälan debiteras normal registreringsavgift. Avgiften är 10,20 euro år 2009. Registerskyltarna kan lämnas kvar i bilen under den tid som den är avställd. Du behöver inte göra någon separat anmälan om avställning till If, utan uppgifterna om avställning och påställning av fordonet förmedlas automatiskt från AKE till oss.

Om du återlämnar skyltarna, upphör din försäkring. Då måste du anmäla avställningen på besiktningsstället.

Nya anmälningar om avställningstid för bilar enligt det gamla systemet tas inte emot hos If. Fordonsförvaltningscentralen (AKE) ändrade registreringsbestämmelserna vid avställning i november 2007. Efter denna reform har vi ändrat förvarandet vid anmälan om avställningstid för bilar.