Ge din hund en riktigt bra försäkring

​Din hund är viktig för dig. Den är din vän, ditt sällskap och din motionskompis. Men vad som helst kan alltid hända. Därför är rätt försäkringsskydd för din hund också god omsorg. Du får If Sällskapsdjursförsäkring för din hund som en del av If Hemförsäkring.

Försäkringen gäller på det försäkringsställe som antecknats i försäkringsbrevet och tillfälligt i Norden, överallt inom EU och i Schweiz. Vårdkostnadsskyddet gäller endast i Finland.

Om du är medlem i Kennelklubben får du 20 % rabatt på försäkringen för din hund.​

Om försäkringen

Beviljande av försäkring och skyddsalternativ

Du kan försäkra din hund hos oss, förutsatt att den är frisk och minst 6 veckor eller högst 5 år gammal. Skyddet i händelse av dödsfall till följd av olycksfall kan också beviljas hundar som fyllt 6 år.

  • Hunden ska vara registrerad hos Finska Kennelklubben, om maximiersättningen är högre än 500 euro.
  • Om den maximiersättning som söks överstiger 1 700 euro, behöver vi ett veterinärutlåtande om hundens hälsotillstånd. Vi begär också av Finska Kennelklubben en uppskattning av hundens värde.
  • För hundar av blandras kan maximiersättningen vara högst 170 euro.

Den maximiersättning som antecknas i försäkringen hänför sig till skydden i händelse av dödsfall. Vi ersätter vårdkostnader upp till 1 700 euro per försäkringsperiod.

Maximiersättningen sjunker årligen med 20 % efter att hunden har fyllt 6 år. Vårdkostnadsskyddet och Skyddet vid dödsfall genom sjukdom upphör, när hunden fyller 10 år.

Ansvarsförsäkring

Från en ansvarsförsäkring för privatperson som tagits i samband med Hemförsäkringen ersätts skada som orsakats av ett sällskapsdjur oberoende av vållande. Det innebär att försäkringstagaren/den försäkrade inte behöver ha försummat att hålla sällskapsdjuret under uppsikt eller i övrigt ha handlat ovarsamt för att skadan ska vara ersättningsgill.

Innehåll

Hundförsäkringen ger skydd

Vårdkostnadsskydd

Skyddet ersätter kostnader för undersökning och vård av sjukdom eller skada som uppstått under försäkringens giltighetstid, då undersökningen eller vården getts och ordinerats av veterinär. Dessutom ersätts kostnader för läkemedel och förbandsmaterial som ordinerats av veterinär samt laboratorie- och röntgenkostnader.
Som vårdkostnader ersätts däremot inte bl.a. dietkost, vitaminer, tillskottsnäring eller kostnader för förebyggande av sjukdom.

Skydd vid dödsfall genom sjukdom

Skyddet ersätter förlust av djuret, om djuret dör till följd av en sjukdom eller måste avlivas till följd av sjukdom under försäkringens giltighetstid.

Skydd vid dödsfall genom olycksfall

Skyddet ersätter förlust av djuret, om djuret dör till följd av ett plötsligt och oförutsett olycksfall eller om djuret måste avlivas till följd av ett olycksfall. Skyddet ersätter också förlust av djuret till följd av försvinnande eller stöld, som inträffat under försäkringens giltighetstid.

Självrisk

Självrisken vid vårdkostnader är 84 euro + 25 % av de överstigande kostnaderna per försäkringsperiod. Om hunden förloras, avdras ingen självrisk.

Till försäkringen hänför sig vissa begränsningar och säkerhetsföreskrifter. Läs också dem!

Fler försäkringar