Från If får du en förmånlig och enkel hundförsäkring för din fyrfota vän. Läs mer om varför det lönar sig att köpa djurförsäkring från oss.
​HUNDENS FÖRSÄKRING I ORDNING – ENKELT PÅ WEBBEN​

Missöden kan vem som helst råka ut för, även din älskade hund. Med Ifs hundförsäkring skyddar du din hund i händelse av t.ex. sjukdom och olycksfall, och säkerställer att din fyrfota vän alltid får god vård.

Hos oss kan du försäkra såväl rashundar som blandrashundar, från sex veckor gamla valpar upp till sju års ålder. Ifs hundförsäkring gäller för veterinärkostnader livet ut, vilket tryggar djurets vård långt in i framtiden. Det valfria Rehabiliteringsskyddet säkerställer bästa möjliga vård och ger i samband med rehabilitering ersättning för bl.a. fysioterapi och kiropraktisk behandling.

Jämför hundförsäkringens alternativ i försäkringsräknaren och välj den bästa försäkringen för din hund. Som medlem i Kennelklubben får du dessutom 20 % rabatt på försäkringen för din hund.

VAD ERSÄTTER HUNDFÖRSÄKRINGEN?​

Från If får du just en sådan försäkring som du behöver. I vår webbutik kan du enkelt jämföra olika alternativ och räknaren visar dig totalpriset. Vi rekommenderar för hunden det mest omfattande försäkringsskyddet, som omfattar kostnader för veterinärvård om hunden blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Skyddet gäller också om hunden dör.

VETERINÄRKOSTNADER OCH HUNDENS LIVSKYDD

​​Hundförsäkringen ersätter kostnader för veterinärvård om hunden råkat ut för ett olycksfall eller insjuknat. Kostnader som ersätts är bl.a.

 • vård som getts och ordinerats av veterinär samt läkemedel
 • olika laboratoriekostnader
 • röntgenundersökning, magnetröntgen och ultraljudsundersökning, om de behövs för undersökningen av sjukdomen eller skadan

I självrisk betalar du endast 35 % av samtliga kostnader – vi ersätter alltså läkemedlen och vården med 65 %. Utöver det tillämpas INGEN fast självrisk i euro, vilket garanterar att du får ersättning för även de allra minsta veterinärbesöken. För veterinärkostnader gäller försäkringen livet ut.

Hundförsäkringens livskydd ersätter hundens värde i pengar, om hunden avlider, försvinner eller stjäls. Du fastställer värdet i samband med att du köper försäkring. Som hundens värde i pengar, dvs. livskyddets ersättningsbelopp, fastställs i allmänhet anskaffningspriset för en valp, men hundens värde kan också stiga, t.ex. genom utställningsframgångar eller skolning. Livskyddet gäller tills hunden fyller 10 år.

HUNDENS REHABILITERING OCH SKADOR SOM HUNDEN ORSAKAT​

Om du vill kan du utvidga hundens försäkring att också omfatta rehabiliterande vård. Då ersätter vi fysioterapi, akupunktur och kiropraktik som ordinerats av veterinär för eftervård av skada och sjukdom. På detta sätt kan du vara säker på att din fyrfota vän får bästa möjliga vård.
Som tilläggsskydd till hundförsäkringen rekommenderar vi Ansvarsskydd, som omfattar skador som hunden orsakat utomstående personer eller deras egendom.
Du kan köpa båda skydden i webbutiken på samma gång som du köper hundförsäkring.

SMIDIG SKADEHANTERING – PENGARNA SNABBT PÅ KONTOT​​

Om din hund behöver veterinärvård, kan du som kund hos If anlita närmaste veterinär eller den veterinär som du redan tidigare besökt, liksom du också hittills kanske brukat göra.

Med Ifs hundförsäkring kan du göra anmälan om veterinärkostnader och läkemedel som ordinerats av veterinär snabbt på Mina sidor​. Hela 90 % av skadeanmälningarna som hänför sig till djurförsäkringen hanteras inom ett dygn, och ersättningen betalas snabbt och enkelt in på ditt konto.


Hundförsäkringens villkor och handledning

Vad ersätter hundens försäkring INTE?

Vilka kostnader ersätts inte som veterinärkostnader?

Med djurförsäkringen kan du bereda dig på framtida sjukdomar och olycksfall – den omfattar således inte veterinärkostnader för sådan vård som hänför sig till besvär som konstaterats före försäkringen togs. Djurförsäkringen har dessutom en karenstid på 14 dagar, vilket innebär att ersättning inte betalas ut för sjukdomar som uppdagas inom 14 dygn efter att försäkringen trätt i kraft. Däremot ersätter försäkringen veterinärkostnader för ett olycksfall som inträffat under denna tid. Försäkringen ersätter inte kostnader för:

 • preventiv vård, t.ex. vaccinationer
 • specialdieter, näringstillskott eller andra produkter som ordinerats hunden och som inte har godkänts som läkemedel; däremot ersätts läkemedel som ordinerats av veterinär
 • tand- eller tandköttsvård, då det är fråga om förebyggande vård eller behandling av sjukdom; kostnader för tand- eller tandköttsvård i samband med ett olycksfall ersätts
 • tillväxtstörningar i leder eller skelett
 • kryptorkism, kejsarsnitt eller förlossning
 • kremering eller begravning.

Vilka kostnader ersätts inte från Ansvarsskyddet?​

Ansvarsskyddet som kan fogas till djurförsäkringen ersätter person- och sakskador som hunden orsakat utomstående personer. Ansvarsskyddet ersätter inte skada, som

 • drabbat djurets ägare, någon annan försäkrad eller person som stadigvarande bor i samma hushåll med dem
 • djuret orsakat del eller anordning, konstruktioner, ytmaterial eller fast inredning i lägenhet, byggnad eller fastighet
 • djuret orsakat djurets vårdinrättning eller dess personal.

Läs mer om de begränsande villkoren för djurförsäkringen i Djurförsäkringsvillkoren​.

Fler försäkringar