Ge din häst en riktigt bra försäkring

Din häst är ett viktigt och kärt djur för dig som du tar väl hand om. Men vad som helst kan alltid hända. Därför är rätt försäkringsskydd för din häst också bra omsorg. Med If Hästförsäkring kan du försäkra tävlings- och hobbyhästar, ponnyer samt föl och avelshästar.
Försäkringen gäller på det försäkringsställe som antecknats i försäkringsbrevet och tillfälligt i Norden, överallt inom EU och i Schweiz, såvida inte annat antecknats i försäkringsbrevet.
Om försäkringen

Beviljande av försäkring och skyddsnivåer

Med hästförsäkringen kan du försäkra din häst som är minst 1 månad och högst 16 år gammal. Försäkringen upphör när hästen fyller 22 år. För att försäkringen ska kunna beviljas behöver vi ett veterinärutlåtande, som inte får vara mer än 3 månader gammalt.

Skyddet vid förlust av foster eller föl beviljas endast ston som är försäkrade i If. Försäkringen kan tas för ett foster som är minst 3 månader och högst 8 månader gammalt. När skyddet söks ska du också uppge datum för betäckning. Beviljande av försäkring förutsätter ett veterinärutlåtande, som inte får vara mer än två veckor gammalt.

Hästar som är värda mer än 7 500 euro försäkras genom Ifs riskurval. Den maximiersättning som antecknas i försäkringen ska motsvara hästens gängse pris. Med gängse pris avses det belopp i euro som kunde fås för hästen om den såldes.

Fler försäkringar