Att notera

  • Fordonet får inte användas under den tid som det är avställt. Om bilen används i trafik under avställningen, uppbär AKE förhöjd fordonsskatt och If en förhöjd försäkringspremie.
  • En avställd bil kan på en på förhand bokad tid föras till besiktning utan att den först registreras som påställd. Försäkringarna gäller under besöket på besiktningen utan separat anmälan till If. När bilen flyttas ska registerskyltarna vara fästa eller så ska fordonet ha förflyttningstillstånd och förflyttningsmärken. Bilen får flyttas från besiktningen endast direkt till förvarings- eller reparationsplatsen.
  • Fordonet får inte användas om den periodiska besiktningen inte har gjorts. Påställning av fordonet förutsätter inte att fordonet är besiktigat.
  • Under avställningen är Kollisionsskyddet inte i kraft, med undantag av skador till följd av naturfenomen. Övriga skydd i anslutning till kaskoförsäkringen är i kraft och för dem uppbärs premie.