Varför får man inte längre avställningstid för bilen

Vi ändrade praxis vid anmälan om avställningstid för bilar i samband med Fordonsregistercentralens (AKE) registreringsreform i november 2007. Avställning av bilen anmäls till fordonsregistret, varvid samma anmälan ger rätt till eventuell återbäring av fordonsskatt och försäkringspremie.

Anmälan om avställningstid tas inte längre emot hos försäkringsbolagen efter den 11.11.2007. Denna ändring gjordes i alla försäkringsbolag samtidigt med AKEs systemreform, eftersom en ändring som berör systemen och förmedlingen av fordonsuppgifter annars inte hade varit möjlig att genomföra. Anmälan kan inte göras enbart till försäkringsbolaget, även om man inte skulle vilja ha någon skatteåterbäring.

Grundtanken i det nya förfarandet är att betalningen av alla avgifter och premier som hänför sig till fordonet kan avbrytas med en och samma anmälan. Registreringsbestämmelserna förutsätter att du sköter anmälan personligen. Ett gemensamt mål med utvecklingsarbetet var ursprungligen att kunden kunde göra anmälan om avställning på elektronisk väg. Under reformarbetet blev AKE emellertid tvungen att skjuta fram den elektroniska registreringen till nästa utvecklingsskede. Försäkringsbolagen beslutade emellertid att genomföra förändringen, eftersom man i stora utvecklingsprojekt är tvungen att gå framåt ett steg åt gången. Också andra reformer som kan utnyttjas vid elektronisk registrering gjordes redan nu.

I det senare skedet av reformen underlättas förfarandet, då man kan göra anmälan elektroniskt var som helst. I samband med godkännandet av de nya registreringsbestämmelserna förutsatte riksdagen att AKE så fort som möjligt ger möjlighet att göra anmälan om avställning på elektronisk väg. AKE har meddelat att det inom ett eller två år ska bli möjligt att göra anmälan över nätet.