Avställning och påställning av bil

Avställning Gör registeranmälan på internet via Trafiksäkerhetsverket Trafis elektroniska tjänster eller lämna in anmälan på besiktningsstället eller på Ifs kontor. Du får gottgörelse för fordonsskatten och premieåterbäring för den tid som bilen varit avställd. Viktigt att beakta i samband med avställning.
Påställning Gör registeranmälan på internet via Trafiksäkerhetsverket Trafis elektroniska tjänster eller lämna in anmälan på besiktningsstället eller på Ifs kontor. Du kan sköta registreringen elektroniskt eller hos If, om bilen har kvar registreringsskyltarna. Om bilen inte har kvar skyltarna, ska anmälan göras på besiktningsstället.

Anmälan till fordonsregistret

Bilens ägare eller innehavare gör anmälan om avställning och påställning direkt till fordonsregistret. Anmälan kan inte göras för en viss tid, utan påställningen av bilen anmäls när den tas i bruk. Registreringsskyltarna kan lämnas kvar i bilen under den tid som den är avställd.

Trafiksäkerhetsverket Trafi krediterar den fordonsskatt som betalats för tiden efter avställningen och If ger premieåterbäring på bilens försäkringar för den tid bilen varit avställd. Du behöver inte göra någon separat anmälan till If, utan uppgifterna om avställning och påställning förmedlas alltid från Trafi till oss.

Registeranmälan om avställning och påställning av bilen kan göras

  • med uppgifterna i registreringsbeviset på internet via Trafis elektroniska tjänster. För identifiering och betalning behöver du dessutom giltiga bankkoder. Mer ingående information och uppgifter om eventuella begränsningar i samband med anmälan finns på Trafis webbplats.
  • med registreringsbevisets anmälningsdel på besiktningsstället eller på Ifs kontor. Om du gör registreringen hos försäkringsbolaget ska du också ta med den tekniska delen.

Om du återlämnar skyltarna i samband med avställningen, upphör bilens försäkringar.

För anmälan debiteras en registreringsavgift, som år 2012 är 11,20 på registreringsställena och 4 euro då du gör registreringen via de elektroniska tjänsterna.

För andra fordon än bilar kan registreringsanmälan inte göras elektroniskt.