Ge ditt barn ett heltäckande skydd ända upp i vuxen ålder​If Barnförsäkring är avsedd för barn och unga för att i första hand ge skydd i händelse av allvarliga sjukdomar och olycksfall. Försäkringen gäller upp i vuxen ålder och ger skydd också under studietiden.

Viktiga fördelar med If Barnförsäkring

  • Försäkringen ger förmånligt skydd i händelse av enskilda sjukdomar och olycksfall samt allvarliga skador.
  • Du kan själv välja vårdkostnadsskyddets omfattning.
  • Försäkringen innehåller också försäkringsskydd som är unika på marknaden.
  • Försäkringsskyddet kan användas enligt vårdnadshavarens gottfinnande.
  • Försäkringen gäller för barn under 18 år vid all idrottsverksamhet.
  • Försäkringen upphör först när den försäkrade fyller 25 år.

Om du endast vill ha en olycksfallsförsäkring, hör dig för hos oss om If Personförsäkring eller läs mer om Primus-försäkringen för medlemmarna i våra samarbetsorganisationer.​​Försäkringshandledning och -villkor

Primus

Primus är en olycksfallsförsäkring för barn

Olycksfallsförsäkringen för barn som ingår i Primus är ett förmånligt grundskydd för barnen till medlemmarna i Ifs samarbetsorganisationer. Försäkringen beviljas i form av en gruppförsäkring av Ifs samarbetsbolag Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva.

De viktigaste fördelarna med olycksfallsförsäkringspaketet för barn

  • Försäkringen beviljas barn i åldern 0–17 år.
  • Försäkringen erbjuder ett heltäckande skyddspaket: Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall, Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall och Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse.
  • Försäkringen ger ett förmånligt skydd, för mindre än 20 euro om året.
  • Försäkringen gäller vid idrott; du behöver inga separata licensförsäkringar.

De försäkringar som beviljas som medlemsförmån är organisationsspecifika

Under länken nedan hittar du en förteckning över Ifs och Kalevas samarbetsorganisationer. Öppna via länken i förteckningen försäkringssidorna för din organisation. Där kan du räkna ut priset på Gruppsampo Primus och köpa försäkring. Samtidigt kan du läsa mer om dina övriga organisationsförmåner.

Ifs och Kalevas samarbetsorganisationer

Fler försäkringar