Läckageskador är den vanligaste typen av skada i våra hem

I de finländska hemmen inträffar årligen upp till 40 000 läckageskador. Det innebär över hundra skador varje dag.

Hur du undviker diskmaskinsläckage

Det är både dyrt och tidskrävande att reparera läckageskador. Också vid små skador måste konstruktionerna öppnas och torkas. Under reparationen kan det vara besvärligt eller rentav omöjligt att bo kvar i lägenheten, varvid man är tvungen att ordna med tillfällig inkvartering.

Håll din bostad i gott skick

Utgångspunkten för förebyggandet av läckageskador är att bostadens VVS-anordningar hålls i skick och att de har installerats och planerats av en yrkesman inom branschen.

Om rörnätet är 30–40 år gammalt, finns det skäl att bereda sig på att en rörrenovering blir aktuell inom den närmaste framtiden. Därför lönar det sig att påbörja planeringen, även om inga skador ännu skulle ha inträffat. Då det uppstår fler än två liknande skador inom en kort tid, måste man i praktiken inleda renoveringen rätt snabbt.

Förebyggandet av läckageskador kan vara både enkelt och förmånligt

Det billigaste sättet att förebygga läckageskador är att regelbundet kontrollera att VVS-anordningarnas, t.ex. tvättmaskinens, anslutningar är i skick. Skador till följd av lösa anslutningar och spruckna ledningar är den typ av läckageskador som ökar mest. Ett dolt läckage från en kylanordning och tvätt- eller diskmaskinen uppdagas kanske först då konstruktionerna redan tagit skada.

Utöver regelbunden kontroll lönar det sig att under tvättmaskinen och kylanordningarna placera ett skyddstråg, som förhindrar att vattnet rinner in i konstruktionerna. Det är ofta svårt att placera ett tråg på ställen med genomföringar, såsom bänkskåp. I dessa objekt ska genomföringarna tätas, så att vattnet inte kommer åt att rinna in i konstruktionerna. Dessutom lönar det sig att installera en läckagevakt i skåpet.

Vattenfelsbrytare

Både långsamt framskridande droppskador och större läckageskador till följd av att ett rör eller en fog gett vika kan effektivt begränsas med en anordning som ger akt på vattenflödet och vid behov bryter vattentillförseln. Ett exempel på en sådan anordning är den åländska vattenfelsbrytaren Leakomatic som beviljats INNOSUOMI-priset. Vattenfelsbrytaren kan installeras i såväl egnahems-, hög- som radhus.

If Säkerhetsbutik

Förstahjälpen-kuddeI If Säkerhetsbutik hittar du många produkter för en tryggare tillvaro. Vi satsar på kvalitet och säkerhet – därför är våra produkter omsorgsfullt testade.