Ta reseförsäkringsintyget med på resan

Om du behöver läkarvård på resan är det viktigt att du tagit med reseförsäkringsintyget.​​​​​
Då du visar upp reseförsäkringsintyget hos Ifs avtalsläkare​, skickas läkarfakturorna direkt till If och du behöver inte ta hand om dem.

Fortlöpande reseförsäkringar

För alla nya fortlöpande reseförsäkringar skickar vi till försäkringstagaren ett resekort i plast, som utgör ett intyg på att din reseförsäkring är i kraft. Vi skickar kortet inom två veckor från försäkringens början.

Kortet gäller lika länge som din försäkring. Förvara ditt kort omsorgsfullt. Om kortet försvinner eller förstörs, kan du beställa ett nytt via Mina sidor.

Skyddet i den fortlöpande reseförsäkringen är i kraft högst 45 dygn från början av varje enskild resa utomlands som företas från Finland.

Tidsbestämda reseförsäkringar

Om du har en tidsbestämd reseförsäkring kan du skriva ut ett pappersintyg via Mina sidor. Logga in på Mina sidor.

Reseförsäkringar för organisationer

Om ditt organisationskort kommer bort eller är felaktigt och en resenärförsäkring ingår i kortet, kontakta din organisation för att få ett nytt kort.