När du reser utomlands med egen bil eller motorcykel

Att resa utomlands med egen bil eller motorcykel ger i bästa fall många fina erfarenheter och upplevelser. Du kan planera din rutt fritt och bestämmer själv var och när du vill stanna. En del saker kan ändå vara bra att tänka på innan du ger dig ut på resa.
Viktigt
 • Låt serva ditt fordon före resan.
 • Kontrollera i försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren självrisken, skyddsomfattningen och giltighetsområdet för fordonets försäkringar.
 • Ta en resenärförsäkring.
 • I vissa länder kan du också behöva ett internationellt körkort. Du får kortet från Bilförbundet.

Ta en kaskoförsäkring för ditt fordon

 • Kaskoförsäkringen gäller överallt i Europa och i de länder utanför Europa som hör till Gröna kort-systemet, med undantag av Iran.
 • På kaskoskador som inträffar utanför Norden tillämpas dubbel självrisk.
 • På skador som inträffar i Ryssland, Vitryssland, Estland, Lettland, Litauen, Moldavien, Ukraina och Polen samt utanför Europa tillämpas fyrdubbel självrisk, vid stöldskador är självrisken emellertid alltid minst 25 % av skadebeloppet.
 • Vid ansvarsskador utomlands tillämpas alltid den självrisk som antecknats i försäkringsbrevet.

Ta vara på lösöret i bilen

 • If Hemförsäkring omfattar lösöre i bilen som du har med på resan upp till 3 500 euro. Kom ihåg att ett låst fordon som du lämnat utan uppsikt inte är rätt plats för förvaring av värdefull egendom.

Var förberedd på att bestyrka att din trafikförsäkring är i kraft

 • Grönt kort eller Green Card utgör utomlands ett bevis på att du har en gällande trafikförsäkring.
 • Utanför Norden behövs kortet alltid, även om det inte är obligatoriskt.
 • Förbered dig på eventuella skadesituationer och ta med en internationell blankett för skadeanmälan i bilen.

Kom ihåg att ta det lugnt i trafiken.​​

Grön Kort – Green Card

Grönt kort eller Green Card utgör ett bevis på att du har en giltig trafikförsäkring utomlands. ​​

Till Ryssland