Se över låsningen i ditt hem

År 2013 gjordes över 6 000 bostadsinbrott i Finland. Det innebär cirka 16 inbrott varje dag. Vem som helst kan emellertid enkelt förebygga inbrott i hemmen.

Så här säkerställer du att låsningen i ditt hem är i ordning

 1. Vet du var hemmets alla nycklar finns?
  En stor del av inbrotten i hemmen görs med bostadens egna nycklar. Nycklarna kan ha kommit bort, de kan ha stulits eller låset har kanske inte serielagts på nytt i samband med tidigare bostadsbyten, varvid främmande personer kan ha tillgång till nycklarna.
 2. Fungerar dina lås felfritt?
  Lås är bruksföremål varför också de behöver underhållas. Det räcker inte med att endast olja låset, utan det lönar sig att låta en sakkunnig inom låsbranschen sköta servicen.
 3. Kan dina lås sättas i baklås?
  Du kan kontrollera det genom att öppna dörren, sätta låset i samma läge som när dörren är låst och sedan försöka trycka in låsregeln. Om du lyckas trycka in regeln, går ditt lås inte att sätta i baklås. Då lönar det sig att skaffa ett nytt lås.
 4. Har din ytterdörr utöver patentlås också säkerhetslås?
  Ett säkerhetslås på dörren försvårar inbrott så mycket att inbrottstjuven måste använda högljudda arbetsredskap för att bryta sig in. Allt ljud väcker uppmärksamhet och därför söker inbrottstjuvarna ofta lättare objekt.
 5. Är din ytterdörr falsad?
  Om inte, lönar det sig att låta installera brytskydd. Ett brytskydd förhindrar att man kan sticka in ett inbrottsredskap mellan karmen och låskistan.

Tips: Det lönar sig att låta hemmet se bebott ut även om man är borta en längre tid. Du kan höja säkerhetsnivån genom att skaffa ett elektroniskt tjuvlarm. Då du skaffar ett larm som är kopplat till en larmcentral, får du 40 % i rabatt på hemförsäkringens stöld- och skadegörelseskydd.

Kom ändå ihåg att ingen anordning skyddar mot inbrott, om den inte används!