På hal is

Vintertid drattar vi finländare på ändan, rutschar sidledes och halkar raklånga stup i kvarten. Är du en av dem? Det går att gardera sig mot halt före t.ex. med halkskydd som sätts på skorna. En försäkring underlättar återhämtningen, om isen trots allt överraskar.
En vinterdag skyndade Minna över den istäckta gården till sin bil. Minna visste att marken var hal efter att det regnat och frusit på och hon hade därför valt stadiga vinterskor. Innan hon nådde bilen halkade Minna och skadade vristen. Resultatet var en bruten vrist som måste opereras och 2,5 månader sjukledighet samt en lång rehabilitering.

Minnas historia är bekant för många. Var och en av oss halkar ibland och varje vinter skadar sig en del. Vintertid skadas i genomsnitt 100 finländare om dagen i halkolyckor. Halkolyckor är den vanligaste typen av olycksfall bland fotgängare i vintertrafiken.

I motsats till den allmänna uppfattningen är fallolyckor inte enbart en risk för äldre personer, eftersom rentav hälften av de drabbade är under 30 år gamla. En god fysisk kondition och balans minskar emellertid risken för halkolyckor, reducerar skadorna och påskyndar tillfrisknandet.

Halka inte i onödan

Så här kan du förbättra dina möjligheter att hålla dig på benen i halt före.

  1. ​Ta hjälp av broddar. Du kan beställa halkskydd som sätts på skorna t.ex. från Ifs Säkerhetsbutik​.
  2. Om du saknar broddar kan du välja rejäla vinterskor. Säkra skor har en sula av mjukt material, kraftigt mönstrat botten och en låg, bred klack.
  3. Reservera vid halt väglag mer tid än vid normalt före.
Vid utredningen av ansvaret gäller följande grundregel: Om fastighetens ägare har försummat att förebygga halka på ändamålsenligt sätt, är ägaren ansvarig för de skador som orsakats till följd av försummelsen. Om du t.ex. anser att halkolyckan beror på bristfällig sandning, försök dokumentera situationen så bra som möjligt. Ta reda på eventuella vittnen och fotografera området. Lägg fram ersättningskravet till fastighetens ägare så snart som möjligt.