Huvudsakerna i ordning när du cyklar

Enligt Trafikskyddets uppskattning förolyckas i Finland cirka 30 cyklister och upp till 30 000 skadas i trafikolyckor årligen. Då cykelsäsongen är som livligast avlider en cyklist varje vecka och mer än 80 skadas varje dag. Ändå tror många cyklister att en olycka inte kan drabba dem själva.
Största delen av dödsfallen i samband med cykelolyckor orsakas av ett slag mot huvudet. Också cirka en tredjedel av de skadade cyklisterna har slagit huvudet. Uppskattningsvis hälften av dödsfallen kunde ha undvikits om cyklisten hade använt cykelhjälm. Användningen av cykelhjälp skulle också ha påskyndat de skadades tillfrisknande, eftersom skadorna då hade varit mindre allvarliga. Det är också enligt lag obligatoriskt att använda cykelhjälm.

Du känner igen en säker cykelhjälm på CE-märkningen. Hjälmen ska sitta bra på huvudet så att den inte blir liggande på hyllan och samlar damm i klädskåpet. Även den bästa cykelhjälm är till ingen nytta om den inte används.

Alltid är det ändå inte möjligt att undvika en trafikolycka genom eget handlande. Försäkra dig om att dina försäkringar är i ordning i händelse av olycksfall.