En brandvarnare som inte fungerar är till ingen nytta!

Brandvarnaren upptäcker även små mängder rök, som är rentav farligare än eld

Också en liten brandhärd kan fylla bostaden med rök på några minuter. Med tanke på brandens spridning och personsäkerheten är åtgärderna under de första minuterna avgörande. Endast en fungerande brandvarnare väcker dig att handla.

Kontrollera brandvarnarens livslängd och testa att den fungerar som den ska

Varje högklassig brandvarnare har i bottnen ett s.k. bäst före datum. Om dateringen har passerats ska brandvarnaren omedelbart bytas ut mot en ny.

Brandvarnaren ska testas med testgas, eftersom testet där man trycker in testknappen endast visar att det finns ström i batteriet och att larmet fungerar, inte att brandvarnaren reagerar på rök. Testgasen skadar inte brandvarnaren och är nästan luktfri.

Du hittar brandvarnare och testgas i If Säkerhetsbutik​