Viktigt när du har barn i bilen

Säkerställ en trygg och trivsam bilfärd för ditt barn. Då är du också själv mer uppmärksam i trafiken.

Barn ska sitta bakåtvända i bilen så länge som möjligt, helst upp till 4–5 års ålder. Enligt undersökningar åker barn två gånger tryggare i en bakåtvänd bilbarnstol jämfört med en framåtvänd bilbarnstol. Det beror på att barnets huvud är stort och tungt i förhållande till kroppen (hos ett 1-årigt barn motsvarar huvudet 25 % av hela vikten, för vuxna är motsvarande siffra 6 %). I en kollision trycks kroppen mot bilbarnstolens ryggstöd, och kraften som drabbar barnets nacke och huvud är betydligt mindre då barnet sitter bakåtvänt.

En bra plats för en bakåtvänd bilbarnstol är på passagerarplatsen i framsätet mot instrumentbrädan. Notera emellertid att krockkudden måste kopplas ur innan du monterar bilbarnstolen i framsätet.
Barn som fyllt fem år kan beroende på vikt och längd använda bältesstol eller bälteskudde. Barnet använder då bilens egna säkerhetsbälten. Syftet med bältesstolen eller -dynan är att höftbältet fästs mot höften, så att barnet inte kan glida under bältet och skada sina inre organ. Barnet kan först vid 10–12 års ålder åka utan bilbarnstol i bilens säkerhetsbälten.

I synnerhet på längre färder lönar det sig att satsa på barnets trivsel i bilen. Ett oroligt eller gråtande barn tar bort förarens uppmärksamhet från körandet. Håll tillräckligt ofta paus och hitta på något att göra för barnet i bilen. Små barn kan t.ex. pyssla med enkla leksaker och lite äldre barn kan ha med sig något att läsa eller leka olika lekar. Audivisuella anordningar i bilen, såsom DVD-spelare, kan störa föraren i synnerhet om man kör i mörker.

Vad säger lagen

Vägtrafiklagen i Finland föreskriver att föraren och passagerarna i person- och paketbilar samt bussar ska använda bilbälte eller annan skyddsanordning för barn. Förälder eller vårdnadshavare som åker med barnet ansvarar för att skyddsanordningarna används. I annat fall är det föraren som ansvarar för att skyddsanordningarna används.