Avtalssjukhus och -läkare

Om du insjuknar eller skadar dig på semesterresan, uppsök vård på en läkarstation som finns på Ifs förteckning över läkarstationer. När du visar upp ditt reseförsäkringskort fakturerar läkarstationen försäkringsbolaget direkt för kostnaderna för din vård och du behöver inte använda din reskassa till att betala läkararvoden. Om If inte har någon avtalsläkarstation på resmålet, kan du uppsöka vilken läkarstation som helst och söka ersättning genast när du återvänt hem, antingen via webben eller genom att ringa vår Kundtjänst.

Ifs nätverk av avtalsläkare administreras av SOS International, som har sitt säte i Danmark och ägs av de nordiska försäkringsbolagen. Läkarstationerna på listan över samarbetspartners granskas årligen på uppdrag av SOS Internationals läkare och övriga personal. På detta sätt kan vi säkerställa att läkarstationen har adekvat medicinsk beredskap att sköta även krävande sjukfall.

Avtalssjukhus och -läkare (på finska)

Ersättningstjänst för privatkunder

TELEFON010 19 19 20

TELEFON (från utlandet)+358 10 19 19 20

ÖPPETTIDERmå–fr kl. 8.00–18.00, personskador må–fr kl. 9.00–18.00