Bonus på försäkringarna

Ifs och S-gruppens bonussamarbete upphör i slutet av maj. Du får Bonus för försäkringspremier som betalats senast 31.5.2014. Samarbetets upphörande inverkar inte på ditt försäkringsskydd, försäkringsvillkoren eller If Avtalet.

I fortsättningen kan du få K-Plussa-poäng för försäkringspremier som privatkund från början av juni, när du registrerat ditt K-Plussa-kort hos If. Registrera ditt kort på adressen if.fi eller i Mina sidor från och med 27.5.2014.

​Kunder som överförts från Tryg till If

If har köpt Trygs affärsverksamhet i Finland. Dina försäkringar som överförts från Tryg till If fortsätter tillsvidare i oförändrad form vad beträffar villkor, pris och förmåner.

När dina försäkringar ändras till Ifs försäkringar och blir en del av If Avtalet, börjar du omfattas av Ifs kundförmåner.