IF FÖRMÅNSPROGRAM BELÖNAR OCKSÅ DÅ INGEN SKADA SKER

Försäkringar ger trygghet i händelse av överraskningar, men som vår kund får du också fördelar då ingenting händer. För varje år utan skador kan du samla hela 40 euro om året på If Självriskkonto – ända upp till 200 euro. Med pengarna på självriskkontot kan du minska självrisken om olyckan är framme. Som skada räknas ersättning som betalats ut från Trafik-, Bil-, Hem- eller Båtförsäkringen.

För skadefria år samlar du på If Självriskkonto

 • 20 euro om året, då du är på nivå 1 i förmånsprogrammet
 • 30 euro om året, då du är på nivå 2 i förmånsprogrammet
 • 40 euro om året, då du är på nivå 3 i förmånsprogrammet.

Du kan samla upp till 200 euro på självriskkontot. När du använt pengarna på ditt självriskkonto, börjar du på nytt samla pengar på kontot efter nästa skadefria år.

Användningen av pengarna på If Självriskkonto

Du kan använda pengarna på självriskkontot när skadebeloppet är större än självrisken. Självriskkontot och den försäkring från vilken ersättningen betalas ut ska omfattas av samma If Avtal.

Du kan inte använda pengarna på självriskkontot vid

 • personskador
 • sällskapsdjursskador
 • hästskador
 • skogsskador
 • ansvars- eller rättsskyddsskador
 • trafikskador
 • skador som ersätts från kaskoförsäkringens glasskydd.

Kontrollera beloppet av din If Självriskkonto

 • i Mina sidor
 • på ditt försäkringsbrev eller din räkning.